Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Resultat 2001-2008

  En förenklad resultatrapport som innehåller resultat från perioden 2001 till och med 2008.

 2. Växtnäringsbalanser och kväveutlakning

  Med hjälp av Greppa Näringens databas har näringsbalanser på gårdsnivå studerats före och efter ca 3 års rådgivning.

 3. Öka din kväveeffektivitet - Kalmar

  Framgångsfaktorer för mjölkgårdar i Kalmar. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 4. Öka din kväveeffektivitet - Kalmar

  Framgångsfaktorer för växtodlingsgårdar i Kalmar. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 5. Öka din kväveeffektivitet - Halland

  Framgångsfaktorer för mjölkgårdar i Halland. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 6. Öka din kväveeffektivitet - Halland

  Framgångsfaktorer för grisgårdar i Halland. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 7. Öka din kväveeffektivitet - Halland

  Framgångsfaktorer för växtodlingsgårdar i Halland. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 8. Öka din kväveeffektivitet - Skåne

  Framgångsfaktorer för mjölkgårdar i Skåne. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 9. Öka din kväveeffektivitet - Skåne

  Framgångsfaktorer för grisgårdar i Skåne. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

 10. Öka din kväveeffektivitet - Skåne

  Framgångsfaktorer för växtodlingsgårdar i Skåne. Framtagna från resultatet av växtnäringsbalanser utförda mellan åren 2001 och 2009.

Filtrera broschyrer

Typ av skrift

Kontakt

Mottagare av din beställning

Katarina Mattsson

036-15 84 20

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp