Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Hur mycket kan du minska kvävegivan? - Varje kilo spelar roll för klimatet

  Här finns tips kring hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan. Varje kilo förlorat kväve motsvarar ett växthusgasutsläpp på ungefär 10 kg koldioxidekvivalenter (CO2ekv) och påverkar klimatet i fel riktning.

 2. Från idé till våtmark i Skåne

  En broschyr riktad till dig som funderar på att anlägga en våtmark.

 3. Åtgärder för att förhindra ytvattenerosion

  Denna skrift är en bilddokumentation över ytvattenerosion som lokalt kan ge stora problem i odlingen och även ge förluster av fosfor och bekämpningsmedel. Syftet är att visa olika situationer med uppkommen ytvattenerosion och vilka åtgärder som kan sättas in.

 4. Studiecirkelhäftet "Näring i cirklar"

  Cirkelhäftet är till för deltagarna i Greppa Näringens studiecirkelkurser. I häftet finns övningar, diskussionsfrågor och faktatexter för var och en av de åtta träffarna.

 5. Bevattning och växtnäringsutnyttjande

  I denna skrift behandlas frågor om vatten och bevattning, lagar och regler, grödors vattenbehov, kopplingen mellan bevattningen och växtnäringsutnyttjande samt när och hur man ska bevattna.

 6. Miljöekonomi i potatis- och grönsaksodling

  Det är sällan som en förmögenhet byggs upp enbart genom ett enda stort beslut eller en enda stor händelse. Oftast består en kapitaluppbyggnad av ett fåtal stora beslut och många små beslut. Åtgärderna i denna skrift handlar om de många små beslut.

 7. Metadata rubrik missing

  Metadata text missing

Filtrera broschyrer

Typ av skrift

Kontakt

Mottagare av din beställning

Katarina Mattsson

036-15 84 20

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp