Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Redaktionell information

Arbetet med Greppa Växtskyddet bedrivs över hela landet och intresset för kampanjen är stort även utanför Sveriges gränser.

Bedömningen är att kampanjens miljöeffekt är god och att den bidrar till att minska miljö- och hälsoriskerna i lantbruket.

Relaterade länkar

Landet och intresset för kampanjen är stort även utanför Sveriges gränser.

Filmer

Intresset för kampanjen är stort även utanför Sveriges gränser.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp