Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Beskrivande bildtext

Växtnäringsbalans via
Mina sidor - för skolor

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

VIKTIG INFORMATION

En förändring i Jordbruksverkets inloggningssystem gör att systemet med lösenord inte längre fungerar. Vi rekommenderar att använda inloggning med mobilt bank-IDöppnas i nytt fönster i de fall där eleverna har tillgång till detta. Om ni inte har möjlighet till detta kontakta ulrika.listh@jordbruksverket.se så får vi se om vi kan hitta en lösning!

Inloggning

Inloggning för att göra växtnäringsbalanser som en del av undervisningen sker med användarnamn och lösenord. Elever får lösenord via sina lärare. För att beställa nya lösenord kan lärare kontakta:

Katarina Mattsson
katarina.mattsson@jordbruksverket.se
Tfn 040-41 52 85

Kontakt

Växtnäringsbalanser

Cecilia Linge

040-41 52 89

Inloggning

Katarina Mattsson

040-41 52 85

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp