Kalkyl Yara N-Sensor

lägg till gröda
Vinst per ha och år 0 kr
Total vinst per år 0 kr
Skriv ut
Visa beräkning
Beräkningar per ha
Skördeökning
Mindre liggsäd
Ökad tröskkapacitet(fast värde)
Information om fältet(fast värde)
Summa intäktsökning 0 kr
Ränta och amort. Annuitetslån
Support
Service och underhåll
Summa kostnadsökning 0 kr
Vinst per ha och år 0 kr