Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 10 oktober 2014 – Personliga möten och vackra miljöer kombineras med tekniska fakta i nya filmen Ripples on Baltic Waters. I filmen möter vi lantbrukare i Lettland, Tyskland och Sverige som visar hur de med aktiva insatser arbetar för ett renare vatten i Östersjön.
  2. 07 oktober 2014 – Vattnet i det norska jordbrukslandskapet har inte blivit särskilt mycket renare under de senaste 20 åren, trots gjorda insatser. Det har bland annat genomförts ändringar i jordbearbetning på hösten för att minska erosionen men nyttan av det syns ännu inte i vattnet, visar en ny rapport.  
  3. 03 oktober 2014 – Av de nötkreatur som dog 2012 gick minst 18 procent inte till slakt. De föddes döda, självdog, avlivades eller kasserades vid slakteriet. Det innebär förluster för lantbrukets ekonomi och för klimatet.
  4. 30 september 2014 – En rätt utformad damm kan vara mycket effektiv i att rena avrinnande vatten från fosfor och jordpartiklar i lerjordsområden. Men reningseffekten varierar och utformningen och placeringen är avgörande. Det visas i en ny doktorsavhandling från SLU.
  5. 26 september 2014 – Flytgödselspridare med breda lågtrycksdäck ger ett tryck på vägen som är cirka 40-60 procent lägre än trycket från lastbilar. Det visar nya tester som genomförts av danska serviceinstitutet Agrotech.
  6. 23 september 2014 – Varje år delar Världsnaturfonden ut priset Årets Östersjöbonde. I år gick priset till Juris Cīrulis och Vija Cīrule i Lettland. De belönas med 10 000 euro för sina insatser att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön.
  7. 23 september 2014 – Potatis är en fosforkrävande gröda, men många svenska potatisfält har genom åren gödslats med fosfor i den utsträckningen att ytterligare fosforgödsling inte ger någon effekt på skörden. Det är en av slutsatserna i en ny doktorsavhandling från SLU.
  8. 19 september 2014 – Forskare har upptäckt en ny mikrobgrupp som ”äter” den lustgas som bildas i marken. I framtiden kommer kanske dessa mikrober att kunna användas för att skapa så kallade lustgassänkor och därmed minska klimatpåverkan.  
  9. 16 september 2014 – I ett nytt projekt för att analysera risker med potentiella miljögifter från slam som gödselmedel återfanns inga av de 36 utvalda miljögifter i jordproverna från försöket. Två ämnen fanns dock i växtprover från sockerbetor som gödslats med slamgiva motsvarande tre gånger rekommenderad mängd. Det innebär att man skulle behöva äta 34 kilo sockerbeta per dag för att få i sig dessa ämnen i en dos större än ett föreslaget gränsvärde. Ursprunget för dessa ämnen är dock osäkert.
  10. 09 september 2014 – Franska lantbrukare har skärpta stallgödselregler att vänta efter en ny dom i EU-domstolen. Frankrike och EU-kommissionen har länge varit oeniga om hur nitratdirektivets regler ska gälla. Till slut tog kommissionen ärendet till domstol och vann på i stort sett alla punkter.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp