Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 28 april 2015 – Varmare och blötare väder kan ge mer ogräs i framtiden och det kan ge ökad risk för förorening av grundvattnet med växtskyddsmedel. Det beskrivs i en ny SLU-avhandling med beräkningar för växtodlingen år 2070 – 2099. Men samtidigt utvecklas växtskyddsmedlens egenskaper till det bättre. 
  2. 24 april 2015 – CropSAT är ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras en ny och mer användarvänlig variant av den försöksversion av verktyget som togs fram förra året. CropSAT är resultatet av ett brett samarbete mellan forskning, rådgivning, företag och myndigheter. 
  3. 21 april 2015 – De flesta mjölkkor behöver inget extra fosfor i mineralfodret. Det visar två studier från Sverige och Danmark som testat effekterna av att sänka fosfornormen till mjölkkor.
  4. 17 april 2015 – Genom att sänka intensiteten i uppfödning av dikor med kalv minskade överskottet av kväve med cirka 100 kg kväve per hektar och utlakningen mer än halverades. Det visar en Irländsk studie av en populär form av miljöersättning.
  5. 15 april 2015 – Alla produktionsgrenar i lantbruket kan minska sin miljöpåverkan och resursförbrukning, utan att produktionskostnaderna ökar, bara genom att använda redan känd kunskap och teknik. Så skriver JTI, SLU och SIK i en ny rapport från projektet Hållbara matvägar.  
  6. 02 april 2015 – Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2015-2021 innehåller mer än bara åtgärder för att minska övergödningen av våra vatten. Flera förslag riktar sig mot fysisk påverkan i vatten på grund av människornas ingrepp. 
  7. 31 mars 2015 – Vall i skyddszonen ökade jordens förmåga att släppa igenom vatten och minskade andelen löst fosfor som sköljdes ut med dräneringsvattnet. Det visar nya försök från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
  8. 24 mars 2015 – En hög giva av kycklinggödsel tillfördes två år i rad på ett fält. Provtagningar från dräneringsvattnet visade att läckaget av fosfor och kväve ökade och åtta år efter gödslingen var nitratkvävehalten i dräneringsvattnet fortfarande förhöjd. Det är ett exempel på att höga engånggivor av stallgödsel bör undvikas. 
  9. 23 mars 2015 – PROJEKTNYTT: Ökad rådgivning till lantbrukare minskar kväveläckaget och ökar skördarna, skriver forskare vid Lunds Universitet i en ny rapport där de studerat rådgivningsprogrammet Greppa Näringen. Skördarna ökar utan att inköpen av gödsel ökar vilket kan innebära en förtjänst för lantbrukaren på nästan 36 000 kronor per besök.
  10. 20 mars 2015 – Klimatavtrycket från nötköttsproduktionen skiljer sig stort mellan olika uppfödningssystem. Störst inverkan har fodersmältningen, men även andra faktorer som areal- och foderutnyttjande samt foderodling och kolinlagring påverkar avtrycket på klimatet. 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp