Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 31 maj 2016 – Inom landsbygdsprogrammet finns flera miljöstöd med syfte att minska näringsläckage från lantbruket. Men vissa av stöden får motsatt effekt och leder istället till att läckaget ökar, enligt en ny policy-rapport från AgriFood Economics Centre.
  2. 27 maj 2016 – Det verkar råda febril aktivitet med fosfor på många håll i samhället just nu. Bara den senaste veckan har olika forskarteam släppt två nya rapporter som var för sig har fått en del att höja på ögonbrynen.
  3. 24 maj 2016 – I vad som påstås vara världens första fullskaltest i stall av surgörning av gödsel minskade både ammoniak- och metanavgång betydligt, enligt en ny dansk rapport. Mätningar gjordes av ammoniak, metan och lustgas under tre hela omgångar av slaktgrisar.
  4. 20 maj 2016 – Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller jordbrukspolitiska instrument, fokusområden och åtgärder för att minska näringsläckage, men länderna har också mycket gemensamt. Om det handlar en ny rapport från NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).
  5. 13 maj 2016 – Minskat läckage av fosfor och kväve till Östersjön genom innovativ vattenförvaltning är målet för EU-projektet Nutrinflow där aktörer från Sverige, Finland och Lettland deltar.
  6. 10 maj 2016 – Att odla utan jordbearbetning, alltså med direktsådd, är en effektiv klimatåtgärd. Det ökar kolinlagringen i marken med 50 procent jämfört med konventionell bearbetning, visar ett fältförsök som pågått i 30 år.
  7. 03 maj 2016 – Jordbruket ger utöver livsmedel och foder en stor mängd andra fördelar som till exempel öppna landskap, biologisk mångfald, jordmånsbildning och Klimatreglering (t.ex. kolsänkor). Nu har forskare vid JTI, SP och Chalmers har sammanställt aktuell kunskap om jordbrukets ekosystemtjänster i en ny rapport.
  8. 29 april 2016 – Att ta en vattenkanna och vattna med aluminiumsulfat i kornas drivgång mellan stall och bete band fosforn från kornas gödsel och minskade läckaget av löst fosfor i avrinnande vatten i ett försök på Nya Zeeland.
  9. 26 april 2016 – Nu satsar Greppa Näringen på att minska fosforläckaget från lantbruket. Fosforläckage kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag, vilket innebär att produktionen av alger och växter ökar. Greppa Näringen ska erbjuda kostnadsfri rådgivning till lantbrukare om kostnadseffektiva åtgärder där de gör mest nytta.
  10. 19 april 2016 – Jordar som är uppgödslade med fosfor är en risk för vattenmiljön. Nu har forskare på Nordirland visat hur dessa jordar kan hanteras. Fosforinnehållet i jorden minskade kraftigt när fosforgödsling uteslöts och ensilage odlades intensivt med ett treskördesystem.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp