Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 26 juni 2015 – En grund nedmyllning av skörderester kan minska lustgasavgången. Det är ett av flera resultat som presenterades på en konferens där forskare samlats för att lära mer om lustgasavgång från marken.
  2. 23 juni 2015 – Ett bra vallfoder är grunden för utfodring av såväl nötkreatur som får. Under valldagen på Götala kunde deltagarna ta del av resultat från avslutade, pågående och önskade forskningsområden om vall.
  3. 17 juni 2015 – Senast år 2018 ska alla länder runt Östersjön ha infört någon form av årlig gödslingsredovisning enligt ett avtal från 2013. Det innebär i praktiken årliga gödslingsplaner och växtnäringsbalanser. Nu pågår diskussioner länderna emellan om hur det ska gå till i verkligheten.
  4. 12 juni 2015 – Vilka åtgärder ger mest nytta för vattenmiljön och samtidigt minsta möjliga inverkan på jordbruket? Det har undersökts i ett projekt i samarbete mellan Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.
  5. 09 juni 2015 – Under de två senaste decennierna har svensk åkermark fungerat som kolsänka skriver fem SLU forskare i en ny rapport. De bevisar att mullhalten ökat, till skillnad från i flera grannländer, och att det beror på ökad vallodling. Främst för odling av hö till det ökande antalet hästar.
  6. 03 juni 2015 – I ett nytt försök i USA minskade utflödet av löst fosfor genom dräneringsrören med 40 till 68 procent när avrinningen av vatten begränsades under främst vinterhalvåret. Samtidigt minskade utflödet av kväve med 20 procent.
  7. 29 maj 2015 – Holistiskt bete kan inte stoppa klimatförändringarna, enligt en rapport av Maria Nordborg, doktorand i Fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.
  8. 26 maj 2015 – Det är viktigt att involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen för att få åtgärder gjorda skriver Frida Franzén i sin avhandling. Att företrädare för olika sektorer som påverkar vattnet möts skapar med tiden tillit och erfarenhetsutbyte och minskar mytbildning som kan hindra att åtgärder för rent vatten görs.
  9. 22 maj 2015 – Bra foderanalyser, se till att djuren äter det som foderstaten beräknat samt ha koll på mjölkurean och produktionen. Det är slutsatserna från en rapport där forskare försökt hitta sätt för att förbättra kväveeffektiviteten i mjölkproduktionen.
  10. 19 maj 2015 – Hästhagar kan läcka mer fosfor än åkermark. Det visar en ny avhandling som har kvantifierat hur mycket fosfor som Sveriges cirka 34 000 hektar hästhagar läcker. Men att lägga ut ett skikt av träflis visade sig vara en metod av flera att minska läckaget.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp