Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 24 oktober 2014 – Fluglarvskompostering kan ge högvärdigt protein och ett koncentrerat gödselmedel från matavfall och stallgödsel – samtidigt som produktionen är hållbar. Men fortfarande står många hinder i vägen för att använda insekter som djurfoder.
  2. 20 oktober 2014 – Bördigheten påverkar både din plånbok och miljön. Hur påverkar du bördigheten? Passa på att prata med oss i Greppa Näringen om detta på Elmia Maskin och Fält 22-25 oktober. VI finns i mässhall B, monter B00:06.
  3. 20 oktober 2014 – Finska lantbrukare verkar inte behöva vara rädda den nya miljölagstiftningen för EU:s vattendirektiv under perioden 2016-2021. Genom utbildning, målstyrd rådgivning och miljöersättningar ska finska sjöar och vattendrag bli renare.
  4. 17 oktober 2014 – Hänsyn till djuren, ekonomisk vinst och att förvalta marken är bland de största drivkrafterna. Det visar en enkätundersökning som gjordes bland skånska mjölkbönder med syfte att ta reda på vad som driver dem när de fattar beslut för gården.
  5. 14 oktober 2014 – I det danska projektet ”Lantbrukare som vattenförvaltare” har 12 åtgärder analyserats för hur stad och land kan samverka för att klimatanpassa landskapet. Det är åtgärder som främst ska skydda tätorter från översvämning, men som påverkar både odling och näringsläckage och kan innebära nya affärsmöjligheter.
  6. 10 oktober 2014 – Våtmarken renar vattnet från kväve och fosfor, men bidrar också till den biologiska mångfalden. Nu släpper Jordbruksverket en ny film som ska inspirera fler lantbrukare att anlägga våtmarker. Samtidigt släpps ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare” i en ny reviderad upplaga.
  7. 10 oktober 2014 – Personliga möten och vackra miljöer kombineras med tekniska fakta i nya filmen Ripples on Baltic Waters. I filmen möter vi lantbrukare i Lettland, Tyskland och Sverige som visar hur de med aktiva insatser arbetar för ett renare vatten i Östersjön.
  8. 07 oktober 2014 – Vattnet i det norska jordbrukslandskapet har inte blivit särskilt mycket renare under de senaste 20 åren, trots gjorda insatser. Det har bland annat genomförts ändringar i jordbearbetning på hösten för att minska erosionen men nyttan av det syns ännu inte i vattnet, visar en ny rapport.  
  9. 03 oktober 2014 – Av de nötkreatur som dog 2012 gick minst 18 procent inte till slakt. De föddes döda, självdog, avlivades eller kasserades vid slakteriet. Det innebär förluster för lantbrukets ekonomi och för klimatet.
  10. 30 september 2014 – En rätt utformad damm kan vara mycket effektiv i att rena avrinnande vatten från fosfor och jordpartiklar i lerjordsområden. Men reningseffekten varierar och utformningen och placeringen är avgörande. Det visas i en ny doktorsavhandling från SLU.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp