Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 03 november 2020 – Om 60 utpekade vattenvårdsåtgärder görs i tillräcklig omfattning löses flera vattenproblem samtidigt och en del av dem för gott. Läs mer om det nya samrådet om åtgärder för EUs vattendirektiv från de fem Vattenmyndigheterna.
  2. 29 oktober 2020 – Cirka 10 300 gårdar som tillsammans brukar hälften av den svenska åkermarken har valt att vara med i Greppa Näringen och under snart två decennier har våra rådgivare gjort över 60 000 gårdsbesök. I vår annonskampanj under november/december vill vi uppmärksamma det uthålliga arbete med miljöfrågor som lantbrukare och rådgivare bedriver genom Greppa Näringen.
  3. 27 oktober 2020 – Stallgödselkväve kan förädlas till den grad att det blir mineralgödsel. I områden med överskott av stallgödsel kan det vara en lösning, och en fördel är att det kan ersätta tillförsel av nytt reaktivt kväve. Dessutom ger det lägre klimatavtryck per kg N enligt en ny rapport av EU:s Joint Research Center.
  4. 23 oktober 2020 – Mjölkproduktion och mejerier i Europa är viktiga ekonomiska drivkrafter på landsbygden, men det lämnas mycket spill vid tvättning och mejeriproduktion. Spillvatten och mjölkbiprodukter, som oftast blir bortslängda, omvandlas nu till nya produkter som fosfatrika gödselmedel och bioplaster. Magasinet Horizon har i en artikel belyst hur detta går till genom projektet REFLOW.
  5. 20 oktober 2020 – Kan djup placering av mineralgödsel i samband med sådd minska lustgasavgången utan att äventyra skörden? Ja, det visas i ett tvåårigt försök med vårsäd utanför Uppsala.
  6. 16 oktober 2020 – Genom att utveckla kommunikation och rådgivning om integrerat växtskydd kan tillämpningen öka. Det menar forskare bakom ett par studier från USA som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Integrated Pest Management.
  7. 13 oktober 2020 – Det görs fler miljöåtgärder på gårdarna än vad som syns i den officiella statistiken. Precisionsgödsling som minskar kväveutlakningen, egen bekostad strukturkalkning och våtmarker för egna pengar är exempel på ”osynliga” miljöåtgärder.
  8. 09 oktober 2020 – Inför den tredje cykeln i EUs vattendirektiv har danska forskare publicerat en 450 sidor tjock rapport där miljöeffekter, kostnader och nyttor för olika miljömål beskrivs för 32 kväveåtgärder i lantbruket.
  9. 07 oktober 2020 – En ny metod för att upptäcka risk för fosforförluster i hönshagar presenteras i en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. – Vi hoppas att metoden kan bli ett verktyg på den enskilda gården i arbetet för att minska fosforförluster, säger rådgivaren Malin Lovang.
  10. 29 september 2020 – Hundra procent havre i kraftfodret minskade metanproduktionen med 4,8 procent uttryckt i relation till mängden energikorrigerad mjölk, ECM. Det visar en studie från Röbäcksdalens försöksgård, SLU i Umeå.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp