Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 06 mars 2015 – Den vilda växten kung Salomos ljusstake eller fältkrassing kan fungera som fånggröda för kväve på lerjord, det visar försök från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utmaningen är dock den långsamma tillväxten som bjuder in ogräsen.
  2. 03 mars 2015 – Avsluta matproduktionen och plantera skog på åkermarken i områden där det finns kommunala grundvattentäkter. Det skarpa rådet kommer den danska regeringens miljöekonomiska råd med i en ny rapport.
  3. 27 februari 2015 – Personer som utsätts för pesticider i sin arbetsmiljö har en fördubblad risk att drabbas av nervsjukdomar som Parkinsons sjukdom och ALS, enligt den vetenskapliga skriftserien Arbete och Hälsa. Men det går att skydda sig genom rätt hantering. 
  4. 24 februari 2015 – Pumpa ner syre i botten, injicera aluminium eller dammsug helt enkelt upp fosforn. Det är tre metoder att minska övergödningen som diskuterades på en konferens nyligen. En del av åtgärderna beskrivs som kostnadseffektiva jämfört med åtgärder på land, men än återstår en del att bevisa.
  5. 17 februari 2015 – Elva gånger så mycket fosfor läcker från åkermark jämfört med skogmark, visar en studie från Belgien. Det ger ett grovt mått på vad som händer med näringsläckaget när användningen av ett markområde ändras.
  6. 13 februari 2015 – Danmark har hårdare miljöregler när det gäller bland annat gödningsmedel och val av gröda än grannländerna, enligt en jämförelse som gjorts av den danska rådgivningsorganisationen Seges. I undersökningen ingår Danmark och flera andra nordeuropeiska länder, däribland Sverige.
  7. 10 februari 2015 – Genom att regelbundet underhålla ett dike och ta bort sediment minskar fosforbelastningen och därmed övergödningen nedströms. Det slår en grupp Irländska forskare fast i en ny vetenskaplig uppsats. De efterlyser också information och rådgivning till lantbrukare om hur diken ska skötas.
  8. 06 februari 2015 – Vattnet i landskapet är en resurs som många olika intressen tvistar om.  Men hur ska den nödvändiga kunskapen spridas mellan forskare, rådgivare, markägare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet?  Det var en av frågorna som diskuterades på årets Vattendag på SLU i Uppsala.
  9. 03 februari 2015 – Motsättningen mellan ekologisk och konventionell odling finns inte bland lantbrukare utan polariseringen finns bland politiker, debattörer och forskare. Det skriver fem agronomstudenter i en rapport efter att ha intervjuat både lantbrukare och forskare.
  10. 27 januari 2015 – Om remissutkastet till Tysklands nya stallgödsellagstiftning klubbas i sitt nuvarande skick kommer det att kosta tyska lantbrukare 1 miljard kronor. Bland annat föreslås krav på jordanalys, krav på växtnäringsbalans, krav på fyra timmars nedbrukning efter spridning av stallgödsel och ytterligare åtgärder.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp