Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 04 december 2020 – Variationen i fodereffektivitet mellan kor är stor även inom en besättning trots att korna omfattas av samma skötsel, utfodring och avelsstrategi. I en studie har variationen mellan kor beräknats för flera faktorer som påverkar fodereffektiviteten.
  2. 01 december 2020 – En ny sammanställning av vattenprover från 84 platser i 11 länder ger en unik inblick i vilken miljöeffekt våtmarker, reglerbar dränering och bioreaktorer har i jordbrukslandskapet. De har stor effekt men en lyckad placering och dimensionering är avgörande.
  3. 27 november 2020 – Tidig sådd av vårraps gav genomgående ökad skörd och vinst, medan betning av utsäde med neonikotinoider var ekonomiskt motiverat under ett av de tre undersökta åren. Det framgår av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Crop Protection .
  4. 24 november 2020 – Ammoniakavgången från nötflytgödsel minskade med upp till 98 procent när tanniner tillsattes till gödseln. Tanniner är naturliga ämnen som finns i växter. Resultaten kan bli viktiga för att nå miljömålen om minskad ammoniakavgång i Europa.
  5. 20 november 2020 – Tyska forskare undersökte om de stora mängder kväve som kan finnas i skörderester från rapshalm kan vara en källa till läckage av lustgas från marken under vintern efter rapsskörd. Det var det inte vilket är en bra nyhet.
  6. 18 november 2020 – Kväveeffektiviteten hos mjölkkor minskar när råproteinhalten i foderstaten ökar enligt Huhtanen, P. (2013). Detta tar Kajsa Ståhlberg bland annat upp i sitt examensarbete ”Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet” vid SLU.
  7. 13 november 2020 – I år startar två stora europeiska initiativ inom markvård. Dels forskningsprogrammet EJP SOIL med fokus på klimatsmart och hållbar markvård och dels EU-uppdraget Mission for Soil Health and Food som handlar om jordhälsa och mat.
  8. 12 november 2020 – I år är det ett stort intresse för Greppa Näringens Klimatkollen både från lantbrukare, livsmedelsbranschen och rådgivare. Höstens tidigarelagda grundkurs för rådgivare ”Jordbruket och klimatet” lockade 40 deltagare och till dagens modulkurs ”Klimatkollen” var det också över 40 personer anmälda.
  9. 10 november 2020 – I Sverige växer det fram flera olika klimatberäkningsverktyg för beräkningar på gårdar. I Norge har lantbruksbranschen istället enats om ett gemensamt verktyg för 17 kooperativa och privata företag och organisationer.
  10. 06 november 2020 – Markanvändningens roll för att motverka klimatförändringar står i fokus för en ny skrift från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp