Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

 1. 10 december 2019 – Kommunernas skydd av dricksvatten behöver bli mer riskbaserat och mindre standardiserat. Det är huvudbudskapet i en ny vägledning av Havs- och vattenmyndigheten. Om det finns stora risker i ett vattentäktsområde behövs tydliga regler. Och finns inga eller mycket små risker kanske inget skyddsområde behövs.
 2. 06 december 2019 – Vad är avkastningen per hektar? Vad kostar grovfodret? Vad finns i silon? Och vad får korna i ladugården? Oftast registreras detta med antaganden eller uppskattningar. Nya verktyg kan göra skillnad.
 3. 03 december 2019 – Några fröblandningar för bete visade god förmåga att återhämta sig efter trampskador och det var ingen stor skillnad i avkastning mellan fröblandningar.
 4. 29 november 2019 – Den kvävegiva som är optimal ur miljösynpunkt kan variera mellan olika platser och är inte nödvändigtvis den samma när det gäller klimatpåverkan och övergödning. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet.
 5. 26 november 2019 – Biokol lyfts fram som en viktig lösning för att lagra kol och motverka klimatförändringarna. De senaste åren har en rad initiativ och försök om biokol startats i Sverige.
 6. 25 november 2019 – Henrik Nisser, ekobonden från Värmland, har korats till Årets nötköttsföretagare i Sverige. Hans aktiva arbete med Lean Lantbruk och Greppa Näringen ligger bakom framgångarna.
 7. 22 november 2019 – Nya försök med tvåstegdiken i USA bekräftar att de fungerar när det gäller att rena vatten från fosfor. De kan lagra ny fosfor och sediment under lång tid.
 8. 19 november 2019 – En växtnäringsbalans för varje fält beskriver risken för miljöpåverkan från kväveutlakning bättre än en gårdsbalans. Men en fältbalans är så pass arbetskrävande att den inte kan rekommenderas generellt, enligt en ny holländsk studie.
 9. 15 november 2019 – I år avslutas projektet Megalegumes där man undersökt möjligheterna att odla och använda proteingrödorna lupin och fababönor som åker- och bondbönor som råvara till livsmedelsindustrin. Grödorna är möjliga att odla från Skåne till Umeå med god avkastning, visar resultat från projektet.
 10. 12 november 2019 – Efter nära 30 år har stora miljöframsteg gjorts i det holländska lantbruket. Men fortfarande är djurhållningen omfattande och lantbrukarna känner sig pressade att åstadkomma mer. Under hösten 2019 har det förekommit stora traktordemonstrationer bland annat på grund av fosforfrågan.
#CalcMetadata($hitGardstypvalue $nyttaFor) #CalcMetadata($hitGardstypvalue $nyttaFor)

Filtrera nyheter

 • #Link("$currentpage.getProperty($META_ALLA_TEXT).getValue()" '' '')

Gårdstyp

 • #LinkClear('Alla' $META_1_NAME)
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_1_NAME $currMeta.key.toString()) 197
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_1_NAME $currMeta.key.toString()) 258
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_1_NAME $currMeta.key.toString()) 292

Nytta för

 • #LinkClear('Alla' $META_2_NAME)
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 76
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 212
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 185
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 23
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 127
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 205

I praktiken

 • #LinkClear('Alla' $META_3_NAME)
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 7
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 50
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 24
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 85
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 91
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 132
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 49
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 55
Nyhetsbrev

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp