Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 28 juni 2016 – I ett examensarbete på Lunds universitet har åtta internationella försök sammanställts som beskriver samband mellan fosforläckage och stallgödselspridning på fosforrika åkerjordar. Författaren fick också igenom vilka fosforregler och riktlinjer som finns i EU-länder.
  2. 29 april 2016 – Att ta en vattenkanna och vattna med aluminiumsulfat i kornas drivgång mellan stall och bete band fosforn från kornas gödsel och minskade läckaget av löst fosfor i avrinnande vatten i ett försök på Nya Zeeland.
  3. 19 april 2016 – Jordar som är uppgödslade med fosfor är en risk för vattenmiljön. Nu har forskare på Nordirland visat hur dessa jordar kan hanteras. Fosforinnehållet i jorden minskade kraftigt när fosforgödsling uteslöts och ensilage odlades intensivt med ett treskördesystem.
  4. 15 december 2015 – Ett system med att ofta ge djuren nya fållor att beta och skydd för dåligt väder gav rena djur och god djuromsorg men var istället dåligt för miljön. Grässvålen trampades sönder och både kväve och fosfor ackumulerades och rann av mest som ytavrinning, visar ny forskning.
  5. 10 november 2015 – Håll koll på kvävet, lär känna din mark och använd nya hjälpmedel för att ta beslut om gödslingen. Det är några råd från Greppa Näringens klimat- och växtnäringsexpert Maria Stenberg som nyligen höll sin docentföreläsning vid Sveriges lantbruksuniversitet.
  6. 25 september 2015 – ”Du slipper följa ny miljölagstiftning på 10 år om du istället vattencertifierar din gård och om du har en befintlig odling som klarar tillräckligt många poäng i vårt test”. Ungefär så och med ekonomiskt stöd lockar delstatsmyndigheten i Minnesota i USA sina lantbrukare att certifiera sina gårdar för vattenvård.
  7. 19 maj 2015 – Hästhagar kan läcka mer fosfor än åkermark. Det visar en ny avhandling som har kvantifierat hur mycket fosfor som Sveriges cirka 34 000 hektar hästhagar läcker. Men att lägga ut ett skikt av träflis visade sig vara en metod av flera att minska läckaget.
  8. 05 maj 2015 – Kan spridningsteknik som minskar avgången av ammoniak istället öka utlakningen? Den frågan ställde sig tyska forskare som spred flytgödsel till vall med olika metoder. Men metoden påverkade inte utlakningen utan uteblivna gasförluster ökade istället skörden.
  9. 17 april 2015 – Genom att sänka intensiteten i uppfödning av dikor med kalv minskade överskottet av kväve med cirka 100 kg kväve per hektar och utlakningen mer än halverades. Det visar en Irländsk studie av en populär form av miljöersättning.
  10. 24 mars 2015 – En hög giva av kycklinggödsel tillfördes två år i rad på ett fält. Provtagningar från dräneringsvattnet visade att läckaget av fosfor och kväve ökade och åtta år efter gödslingen var nitratkvävehalten i dräneringsvattnet fortfarande förhöjd. Det är ett exempel på att höga engånggivor av stallgödsel bör undvikas. 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp