Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

 1. 05 mars 2019 – Greppa Näringen är nominerad till Östersjöpriset 2019. Pristagaren tillkännages i april och priset delas ut den 10 maj.
 2. 11 december 2018 – I SCBs nya beräkning av kväve- och fosforbalans för svensk åkermark redovisas ökat kväveöverskott på grund av mer mineralgödsel och mer fixering från ärter, bönor och klöver. Men sedan 1995 har både överskott och kväveutlakning minskat med en tredjedel.
 3. 12 oktober 2018 – 39 kilo kväve och ett halvt kilo fosfor per hektar och år läcker det från åkermarken kring en liten jordbruksbäck i Skåne. Det framkommer i en ny SLU-rapport som sammanfattar 30 års vattenprovtagning.
 4. 26 juni 2018 – Travanläggningen Julmyra Horse Center ligger i framkant när det gäller miljöåtgärder för att minska näringsläckage från hästhagar. Åtgärderna ger fördelar som rör både ekonomi, hästhälsa och enklare skötsel.
 5. 19 juni 2018 – Projektet ”Skitsmart” drivs av Hästnäringens nationella stiftelse. Syftet är att öka hästhållarnas medvetenhet och kunskap om hästgödsel och om olika sätt att lagra och hantera hästgödsel.
 6. 22 maj 2018 – Kväveläckaget till Europas grundvatten och vattendrag minskar sakta men säkert, enligt en ny rapport av EU-kommissionen. Men bilden varierar mellan länderna. Vissa länder har börjat punktmarkera ”worse performing farms” medan andra gårdar får ökad flexibilitet.
 7. 06 april 2018 – Erfarenheter från 25 års växtodlingsförsök finns samlade i en ny rapport från SLU. Där framkommer tydligt olika grödors förmåga att minska kväveutlakningen men även att fånggrödor inte bara minskar övergödningen utan också ger klimatnytta.
 8. 16 mars 2018 – ”Framtidens smartaste stall” har korats i en tävling på initiativ av Jordbruksverket. Växa Sverige fick båda priserna för sitt mjölkkostall respektive sitt slaktungnötstall.
 9. 09 mars 2018 – Hur snabbt ändrar sig egentligen markens fosforinnehåll? Det har undersökts i ett nytt examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet. I undersökningen ingår data från åtta gårdar där två markkarteringar jämförs med fosforbalanser för samma fält.
 10. 24 november 2017 – Du måste svara rätt på 15 frågor i miljökunskap annars får du mindre stödpengar. Det är ett av flera villkor i en finsk stödform för att minska näringsläckage från odling. I en annan stödform betalas 40 euro per hektar för att direktmylla eller injektera flytgödsel.

Filtrera nyheter

 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text)

Gårdstyp

 • #LinkClear('Alla' $META_1_NAME)
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 41
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 45
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 41

Nytta för

 • #LinkClear('Alla' $META_2_NAME)
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 19
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 53
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 17
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 10
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 21
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 63

I praktiken

 • #LinkClear('Alla' $META_3_NAME)
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 1
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 2
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 4
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 9
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 8
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 63
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 6
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 4
Nyhetsbrev

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp