Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 16 december 2016 – Radmyllning av fosfor, fånggrödor och skyddszoner verkar ungefär lika vanligt kring Lake Erie i USA som i Sverige. Det framkommer av en ny amerikansk studie där forskare också tillfrågat boende kring sjön som säger att de vill bekosta mer fosforåtgärder på gårdarna.
  2. 30 november 2016 – Forskare vid Köpenhamns universitet har tagit fram en unik sensor som kan mäta fosforbrist i grödan.
  3. 25 november 2016 – Det blev högre sallatsskörd, hälsosammare nivå av nitrat i sallatsbladen, friskare jord och mindre risk för förorening av grundvatten när sallat odlades med organiska gödselmedel jämfört med odling med bara mineralgödsel, visar spanska forskare i ett nytt odlingsförsök.
  4. 18 november 2016 – Fosforutsläpp från avlopp har orsakat mer övergödning och syrebrist i Europas sjöar än det intensifierade lantbruket. Det visas i en ny uppsats där elva forskare studerat syrebrist i sjöar och följt hur markanvändning ändrats under trehundra år.
  5. 28 oktober 2016 – Överdosera inte hästarna med kraftfoder. Det kostar pengar och ger större läckage av fosfor än nödvändigt från hästarnas hagar. Det är en viktig slutsats i en ny studie från Mälardalens högskola där forskare tittat på ett hästtätt område nära Uppsala.
  6. 10 november 2015 – Håll koll på kvävet, lär känna din mark och använd nya hjälpmedel för att ta beslut om gödslingen. Det är några råd från Greppa Näringens klimat- och växtnäringsexpert Maria Stenberg som nyligen höll sin docentföreläsning vid Sveriges lantbruksuniversitet.
  7. 25 september 2015 – ”Du slipper följa ny miljölagstiftning på 10 år om du istället vattencertifierar din gård och om du har en befintlig odling som klarar tillräckligt många poäng i vårt test”. Ungefär så och med ekonomiskt stöd lockar delstatsmyndigheten i Minnesota i USA sina lantbrukare att certifiera sina gårdar för vattenvård.
  8. 19 maj 2015 – Hästhagar kan läcka mer fosfor än åkermark. Det visar en ny avhandling som har kvantifierat hur mycket fosfor som Sveriges cirka 34 000 hektar hästhagar läcker. Men att lägga ut ett skikt av träflis visade sig vara en metod av flera att minska läckaget.
  9. 24 mars 2015 – En hög giva av kycklinggödsel tillfördes två år i rad på ett fält. Provtagningar från dräneringsvattnet visade att läckaget av fosfor och kväve ökade och åtta år efter gödslingen var nitratkvävehalten i dräneringsvattnet fortfarande förhöjd. Det är ett exempel på att höga engånggivor av stallgödsel bör undvikas. 
  10. 17 mars 2015 – Kommuner och lantbrukare har mycket att vinna på att samarbeta kring lösningar för att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket, skriver konsultföretaget The Boston Consulting Group i en ny rapport.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp