Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 07 oktober 2016 – Ett tidigt skördat gräsensilage gav bättre fodereffektivitet och bättre fibersmältbarhet än senare skördat ensilage med tillskott av korn. Kväveutnyttjandet påverkades inte och endast små skillnader syntes i metanproduktionen, visar nya försök.
  2. 06 september 2016 – Helsäd med tillskott av rapsmjöl gav bättre foderutnyttjande och tillväxt än utan tillskott av rapsmjöl, visar en finsk studie. Men skillnaderna var lägre än väntat. Om produktionskostnaderna för helsäd är lägre än för gräsensilage och om det dessutom ger fördelar i växtföljden kan helsäd som enda grovfoder ge en lönsamhet på gården för uppfödning av köttrasdjur
  3. 01 juli 2016 – Klöver-gräsensilage kombinerat med majsensilage gav fastare gödsel med mer osmält fiber jämfört med enbart klövergräs eller klövergräs tillsammans med HP-massa. En större andel grovfoder minskade torrsubstansen i gödseln men gav renare kor, visar en ny rapport.
  4. 16 mars 2016 – Förekomsten av parasiten stora leverflundran har ökat hos svensk nötboskap med nästan 11 procent mellan år 2005 och 2013. En väl utförd betestrategi är viktig för att undvika smittan. Nu har flera svenska studier gjorts på förekomst av leverflundran bland annat där forskare tittat betande köttbesättningar.
  5. 06 november 2015 – Utfodring med fullfoder ger en högre ECM-avkastning än vid utfodring av blandfoder utan att det påverkar vommiljön, visar ett danskt försök. Det visade också att gräs- och majsensilage är bättre än lusernensilage på att fånga upp kraftfoderpartiklarna i vommen när kraftfoder utfodras separat i blandfoderstaten.
  6. 18 september 2015 – Både vallens sammansättning och odlingsplats påverkar koncentrationen av viktiga spårämnen i det färdiga grovfodret. Det visar en forskningsstudie som omfattar tre odlingsplatser i olika delar av Sverige.
  7. 23 juni 2015 – Ett bra vallfoder är grunden för utfodring av såväl nötkreatur som får. Under valldagen på Götala kunde deltagarna ta del av resultat från avslutade, pågående och önskade forskningsområden om vall.
  8. 22 maj 2015 – Bra foderanalyser, se till att djuren äter det som foderstaten beräknat samt ha koll på mjölkurean och produktionen. Det är slutsatserna från en rapport där forskare försökt hitta sätt för att förbättra kväveeffektiviteten i mjölkproduktionen.
  9. 15 april 2015 – Alla produktionsgrenar i lantbruket kan minska sin miljöpåverkan och resursförbrukning, utan att produktionskostnaderna ökar, bara genom att använda redan känd kunskap och teknik. Så skriver JTI, SLU och SIK i en ny rapport från projektet Hållbara matvägar.  
  10. 05 september 2014 – Foderstater med enbart närproducerat foder till mjölkkor ger gott resultat för både fodereffektivitet, mjölkavkastning, mjölksammansättning, miljöpåverkan, djurvälfärd samt lönsamheten. Det visar en fallstudie där sex mjölkgårdar med högavkastande kor enbart utfodrats med närproducerat under minst ett år.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp