Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

 1. 03 maj 2017 – Nya mätningar visar att utsläppet av lustgas från svenska lerjordar är lägre än förväntat. Enligt mätningarna är medelutsläppet 0,68 kg lustgas per hektar och inte 1,2 – 1,8 enligt den schablon som FN:s klimatpanel använder. Bra dränering och förhållandevis låga kvävegivor nämns som förklaringar.
 2. 07 april 2017 – I en fransk studie på 14 gårdar var kväveutlakningen 23 procent lägre i en ekologisk växtföljd än i en konventionell. Men uttryckt i förhållande till mängden skördat kväve var det ingen skillnad. Forskningen var deltagardriven och samtliga lantbrukare var villiga att prova nya odlingsmetoder.
 3. 08 februari 2017 – Projektnytt. Att använda kvävet effektivt är en nyckelåtgärd för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Det var en av slutsatserna från Greppa Näringens kurs för rådgivare om jordbruket och klimatet.
 4. 30 september 2016 – Tycker en grupp finska forskare som menar att kvävegödslingen på fält som svarar dåligt på gödsling kan minskas med 20-75 kilo per hektar utan att försämra odlingens ekonomi. De finska gödslingsrekommendationerna behöver därför byggas om tycker de och inkludera data om vilken skörd en viss åker ger utan att grödan där kvävegödslats.
 5. 16 september 2016 – En böklåda med torv på uterastgården i ekologisk grisproduktion med stationärt system gav positiva resultat på hygien och minskade ammoniakutsläpp. Det visar en studie som ingår i en svensk doktorsavhandling där djurvälfärd, produktion och växtnäringsutsläpp har studerats i ett helhetsperspektiv.
 6. 15 juli 2016 – Dicyandiamid, DCD är ett ämne som används bland annat som vattenreningskemikalie och vid tillverkning av läkemedel. När det tillsattes till flytgödsel från kor före spridning minskade lustgasavgången från marken efter spridning med hela 60 - 76 procent.
 7. 05 juli 2016 – Minskat inköp av handelsgödsel med 14-54 procent, bibehållen skörd och inget ökat läckage. Det är det positiva budskapet i ett omfattande Brittiskt stallgödselförsök där givan av mineralkväve drogs ner för att fullt ut beakta kväveverkan av fast- och flytgödsel.
 8. 24 maj 2016 – I vad som påstås vara världens första fullskaltest i stall av surgörning av gödsel minskade både ammoniak- och metanavgång betydligt, enligt en ny dansk rapport. Mätningar gjordes av ammoniak, metan och lustgas under tre hela omgångar av slaktgrisar.
 9. 21 mars 2016 – Hur kan norskt lantbruk bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Det är en av frågeställningarna i en färsk utredning på uppdrag av det norska lantbruks- och matdepartementet.
 10. 26 februari 2016 – Ju mer åtgärder och minskade utsläpp som kan åstadkommas på gårdarna desto mindre nödvändigt blir det att dra in konsumenten i diskussionen. Det är ett av budskapen i en ny forskarrapport från Chalmers. För att uppnå det på gårdsnivå krävs långgående åtgärder och stor uppbackning med utveckling och forskning under många år.

Filtrera nyheter

 • #Link("$currentpage.getProperty($META_ALLA_TEXT).getValue()" '' '')

Gårdstyp

 • #LinkClear('Alla' $META_1_NAME)
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_1_NAME $currMeta.key.toString()) 32
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_1_NAME $currMeta.key.toString()) 35
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_1_NAME $currMeta.key.toString()) 35

Nytta för

 • #LinkClear('Alla' $META_2_NAME)
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 7
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 23
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 52
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 11
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 19
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_2_NAME $currMeta.key.toString()) 16

I praktiken

 • #LinkClear('Alla' $META_3_NAME)
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 2
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 3
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 10
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 13
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 14
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 52
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 5
 • #Link($currMeta.key.toString() $META_3_NAME $currMeta.key.toString()) 1
Nyhetsbrev

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp