Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 19 januari 2021 – Forskare vid SLU har studerat hur odling av åkerbönor kan påverkas av klimatförändringar. Torka och infektion av bladlöss visade sig minska skördarna rejält, både var för sig och tillsammans. Räddningen för åkerbönorna var ekosystemhjältar, pollinerare i form av jordhumlor.
  2. 15 januari 2021 – Ju mer av kvävet i växtodlingen som tillfördes med biologisk fixering desto större risk för underskott av andra ämnen visar en ny internationell studie på 20 ekologiska gårdar i Tyskland.
  3. 12 januari 2021 – Att tillföra träflis eller fibrer från skogsindustrin till odlingsjordar kan ge positiva effekter som att öka näringsinnehållet i jorden och minska förlusterna av växtnäring. Det framgår av två europeiska projekt som undersöker tillförsel av träflis respektive fibrer till jordbruksmark.
  4. 11 januari 2021 – Hur väl växtnäring som kväve och fosfor utnyttjas varierar stort mellan olika typer av gårdar, det visar rapporten Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen, en sammanställning över växtnäringsflödet på 8 500 gårdar.
  5. 22 december 2020 – Nu tar Greppa Näringens nyhetstjänst juluppehåll. Vi är tillbaka med fler artiklar tisdagen den 12 januari. God Jul och Gott Nytt År önskar vi våra läsare!
  6. 22 december 2020 – Det kväve som inte tas upp av djuren hamnar i gödseln och påverkar ammoniakavgången. Genom att optimera foderstaterna kan man minska förlusten av ammoniak redan vid utfodring av djuren. Andra åtgärder som minskar ammoniakavgången är till exempel att effektivisera produktionen och att anpassa hanteringen av gödsel i stallet.
  7. 18 december 2020 – Små förändringar i växtföljd och odlingsteknik ger stora förändringar i mullhalten på sikt. Stigande mullhalt ökar både odlingssäkerheten och även skörden. Allt detta går att räkna på i Odlingsperspektiv som är en del av Greppa Näringens rådgivning.
  8. 15 december 2020 – Agroforestry lyfts fram som ett produktivt odlingssystem med en rad positiva effekter ur miljö- och klimatsynpunkt, men tillämpas i begränsad omfattning i Sverige idag. I två nya uppsatser från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet granskas hinder och möjligheter för en ökad etablering av agroforestry i Sverige.
  9. 11 december 2020 – En unik studie av hela Tysklands åkermark och vallareal visade att lika mycket kol tillförs marken vid de olika markanvändningarna. I medeltal tillfördes tysk åkermark 3,7 ton kol per hektar och år när ettåriga grödor odlas och lika mycket för vall- och betesmark. Det går att jämföra med 2,6 till 3,3 ton kol per hektar och år för Sverige vilket belyser Sveriges kallare klimat.
  10. 04 december 2020 – Variationen i fodereffektivitet mellan kor är stor även inom en besättning trots att korna omfattas av samma skötsel, utfodring och avelsstrategi. I en studie har variationen mellan kor beräknats för flera faktorer som påverkar fodereffektiviteten.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp