Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 26 augusti 2016 – Många diken är i behov av underhåll och ofta blir åtgärden att rensa hela diket – trots att det kanske inte alltid är nödvändigt. Nu har forskare vid institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet utvärderat metoder som hjälper till att rikta insatserna rätt.
  2. 24 augusti 2016 – I somras tog danska regeringen beslut om vattendirektivets jordbruksåtgärder och kombinerade det med beslut om en ny livsmedelsstrategi. Där ryms å ena sidan ökade gödselgivor och borttagna skyddszoner och å andra sidan mer våtmarker och en målstyrd läckagemodell. Nettoeffekten ska bli renare vatten.
  3. 08 juli 2016 – Sedan årsskiftet kan du söka miljöinvesteringsstöd inom landsbygdsprogrammet för att anlägga ett tvåstegsdike. För att få bästa möjliga effekt av pengarna ger Jordbruksverket ut vägledningen ”Från idé till fungerande tvåstegsdike”.
  4. 10 juni 2016 – I förra veckan uppmärksammade Greppa Näringen en studie från AgriFood Economics Centre. I studien dras slutsatsen att vissa miljöstöd får motsatt effekt och ökar näringsläckaget från jordbruket istället för tvärtom. Nu riktar en grupp forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skarp kritik mot studien.
  5. 31 maj 2016 – Inom landsbygdsprogrammet finns flera miljöstöd med syfte att minska näringsläckage från lantbruket. Men vissa av stöden får motsatt effekt och leder istället till att läckaget ökar, enligt en ny policy-rapport från AgriFood Economics Centre.
  6. 27 maj 2016 – Det verkar råda febril aktivitet med fosfor på många håll i samhället just nu. Bara den senaste veckan har olika forskarteam släppt två nya rapporter som var för sig har fått en del att höja på ögonbrynen.
  7. 13 maj 2016 – Minskat läckage av fosfor och kväve till Östersjön genom innovativ vattenförvaltning är målet för EU-projektet Nutrinflow där aktörer från Sverige, Finland och Lettland deltar.
  8. 12 april 2016 – Kan rådgivning på gården leda till renare vatten? Ja, enligt brittiska forskare. Men alla rådgivningsorganisationer verkar inte vara lika lämpade för jobbet och erfarenheter från rådgivning bör inkluderas i vattendirektivets åtgärdsplaner per avrinningsområde. Det är två slutsatser i en ny rapport.
  9. 01 mars 2016 – Brittiska forskare anlade tio små fältdammar för att fånga upp jord som eroderar från åkermarken. Dammarna visade sig kunna fånga upp stora mängder jord, men variationen mellan år och platser med olika jordarter var stor.
  10. 12 februari 2016 – Anlagda våtmarker har troligtvis störst effekt om de placeras nedströms erosionskänsliga områden. Det är en av slutsatserna i Karin Johannessons avhandling vid Linköpings universitet.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp