Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

 1. 11 november 2014 – Med målet att minska övergödningen och klimatpåverkan från matproduktion och samtidigt spara 50 000 kronor per gård och år, har Irländska myndigheter startat kampanjen ”Smart farming”. För att nå målet har markens bördighet, grovfoder och bete samt att spara ström utsetts till tre fokusområden.
 2. 07 november 2014 – Var skall animalieproduktionen bedrivas i framtiden och räcker foder, beten och andra resurser till för att föda djuren?  För att svara på dessa frågor måste vi veta vilka resurser som finns att tillgå i världen vad det gäller mark, vatten, icke förnybara resurser som bränsle och mineraler samt en hel del mer.
 3. 24 oktober 2014 – Fluglarvskompostering kan ge högvärdigt protein och ett koncentrerat gödselmedel från matavfall och stallgödsel – samtidigt som produktionen är hållbar. Men fortfarande står många hinder i vägen för att använda insekter som djurfoder.
 4. 05 september 2014 – Foderstater med enbart närproducerat foder till mjölkkor ger gott resultat för både fodereffektivitet, mjölkavkastning, mjölksammansättning, miljöpåverkan, djurvälfärd samt lönsamheten. Det visar en fallstudie där sex mjölkgårdar med högavkastande kor enbart utfodrats med närproducerat under minst ett år.
 5. 09 maj 2014 – Skillnaden i växthusgasavgång för olika foderstater påverkades mer av hur fodret producerats och i mindre utsträckning av metanutsläppen från fodersmältningen.  Det visade Maria Henriksson i sin avhandling där hon analyserat olika foderstaters inverkan på mjölkproduktionens utsläpp av växthusgaser. 
 6. 11 april 2014 – $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  #PrintMetadata($hit.getNode())
 7. $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  14 mars 2014 – $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  #PrintMetadata($hit.getNode())
 8. $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  04 mars 2014 – $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  #PrintMetadata($hit.getNode())
 9. $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  18 februari 2014 – $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  #PrintMetadata($hit.getNode())
 10. $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  31 januari 2014 – $linkRenderer.update($currentpage, $text) Upprop för ansvarsfullt odlad soja
  #PrintMetadata($hit.getNode())

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp