Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

 1. 01 november 2016 – Det är svårt att minska kväveutlakningen när en gräs- och klövervall bryts och följs av majs för ensilage. Det konstaterar danska forskare i ett nytt fältförsök. Förutom att pricka rätt med kvävegödslingen till majsen är utmaningen är att lyckas etablera en fånggröda som utvecklas tillräckligt bra.
 2. 21 mars 2016 – Hur kan norskt lantbruk bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Det är en av frågeställningarna i en färsk utredning på uppdrag av det norska lantbruks- och matdepartementet.
 3. 26 februari 2016 – Ju mer åtgärder och minskade utsläpp som kan åstadkommas på gårdarna desto mindre nödvändigt blir det att dra in konsumenten i diskussionen. Det är ett av budskapen i en ny forskarrapport från Chalmers. För att uppnå det på gårdsnivå krävs långgående åtgärder och stor uppbackning med utveckling och forskning under många år.
 4. 01 december 2015 – Hur kan vi öka livsmedelsproduktionen på befintlig jordbruksmark och samtidigt minska belastningen på miljön? Den frågan avhandlades under sammankomsten ”Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen” som hölls på Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm med inriktning på de tre perspektiven mjölkproduktion, grisnäring och växtodling.
 5. 02 oktober 2015 – Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra-Swecia som pågått i åtta år går nu mot sitt slut.  Programmet har haft fokus på forskning om klimatförändringar, klimateffekter och klimatanpassning.
 6. 15 april 2015 – Alla produktionsgrenar i lantbruket kan minska sin miljöpåverkan och resursförbrukning, utan att produktionskostnaderna ökar, bara genom att använda redan känd kunskap och teknik. Så skriver JTI, SLU och SIK i en ny rapport från projektet Hållbara matvägar.  
 7. 05 december 2014 – Sedan ett par år tillbaka drivs ett initiativ i Donau-regionen för att öka den europeiska produktionen av soja. – När konsumenter tänker på soja, vill vi att de ska tänka på lantbrukare som odlar soja i det här området och inte bara på GMO, skövlade regnskogar och globaliserade försörjningskedjor, säger Matthias Krön, vd för föreningen Donau Soja/Danube Soya.
 8. 11 november 2014 – Med målet att minska övergödningen och klimatpåverkan från matproduktion och samtidigt spara 50 000 kronor per gård och år, har Irländska myndigheter startat kampanjen ”Smart farming”. För att nå målet har markens bördighet, grovfoder och bete samt att spara ström utsetts till tre fokusområden.

Filtrera nyheter

 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text)

Gårdstyp

 • #LinkClear('Alla' $META_1_NAME)
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 20
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 24
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 28

Nytta för

 • #LinkClear('Alla' $META_2_NAME)
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 5
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 12
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 25
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 1
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 14
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 9

I praktiken

 • #LinkClear('Alla' $META_3_NAME)
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 1
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 6
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 28
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 7
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 12
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 5
 • $linkRenderer.addTargetParameter($META_NYTTA_FOR, $nyttaFor) $linkRenderer.update($page, $text) 2
Nyhetsbrev

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp