Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Hög arvbarhet för metan hos mjölkkor

Cirka 10 procent av mjölkkornas bruttoenergi försvinner som metan. Den individuella variationen mellan olika kor är dock stor, vilket tyder på att det finns genetiska skillnader. I en dansk undersökning har arvbarheten beräknats till 0,30, vilket innebär att den är högre än för mjölkproduktion.

Betande ko

Till kornas personligare egenskaper hör nu också metanrapningen, som styrs starkt av generna. Foto: Svensk Mjölk / Uffe Andersson

För att lyckas med urvalet för en kvantitativ egenskap, det vill säga en karaktär som beror av ett stort antal gener, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det ska finnas tillräckligt stor genetisk variation för egenskapen och det ska vara relativt enkelt att mäta den. Mätmetoden måste dessutom vara relativt säker och får inte vara för dyr, då det är en fördel att mäta på många kor. Metanavgången hos mjölkkor är en kvantitativ egenskap där de hittills inte har funnits någon billig metod att mäta metanavgången hos individuella mjölkkor.

Bärbar utrustning

Danska forskare har utnyttjat en enkel metod som mäter koldioxid- och metanhalten i luften som omger kon. Analyserna görs med en portabel och förhållandevis billig analysutrustning. Kornas koldioxidproduktion är kopplad till hennes energiomsättning. Metoden finns beskriven i ett Forskning Special från Svensk Mjölk "Hur mäter man metanavgången från nötkreatur"

Hög arvbarhet

Denna metod användes i en dansk besättning med 62  röda kor med känd härstamning. Analysutrustningen användes när korna mjölkades i mjölkningsroboten. De uppmätta värdena justerades för effekten av robot, laktationsnummer, mjölkavkastning och dagar efter kalvning. Den preliminära beräknade arvbarheten för metanavgången blev 0,30, på en skala mellan 0 och 1. Det är en förvånansvärd hög arvbarhet, faktiskt högre än för egenskapen mjölkavkastning. Forskarna tror själva att arvbarheten kommer att sjunka när man mäter i fler besättningar, men den är ändå tillräckligt hög för att det ska vara intressant att arbeta vidare med möjligheten att kunna göra avelsurval för låg metanavgång hos mjölkkor.

Slutsatser

  • Det finns en genetisk variation i metanavgången hos mjölkkor
  • Det är praktiskt möjligt att mäta metanavgången i mjölkkobesättningar i stor skala

Källa: Jan Lassen, J., Madsen, J. & Lövendahl, P. 2011. Selektion for nedsat metanproduktion og forbedret fodereffektivitet hos malkekvæg. I "Kvæg og klima. Udledning af klimagasser fra kvægbedriften med fokus på metan emissionen" Redaktörer Troels Kristensen og Peter Lund. DCA rapport nr. 001. Aarhus Universitet. http://web.agrsci.dklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp