• 2019-12-11

  Energikollen hjälper lantbruksföretag att spara energi 
  Under åren 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi. En sammanställning av energikartläggningarna finns nu tillgänglig i en kort rapport och en längre version.
  Läs mer
 • 2019-12-10
  Ny vägledning om skydd av dricksvatten
  Ny vägledning om skydd av dricksvatten
  Kommunernas skydd av dricksvatten behöver bli mer riskbaserat och mindre standardiserat. Det är huvudbudskapet i en ny vägledning av Havs- och vattenmyndigheten. Om det finns stora risker i ett vattentäktsområde behövs tydliga regler. Och finns inga eller mycket små risker kanske inget skyddsområde behövs.
  Läs mer
 • 2019-12-06
  Full koll på grovfodret från fält till ko
  Full koll på grovfodret från fält till ko
  Vad är avkastningen per hektar? Vad kostar grovfodret? Vad finns i silon? Och vad får korna i ladugården? Oftast registreras detta med antaganden eller uppskattningar. Nya verktyg kan göra skillnad.
  Läs mer
 • 2019-12-03
  Möjligt att förebygga och laga trampskador
  Möjligt att förebygga och laga trampskador
  Några fröblandningar för bete visade god förmåga att återhämta sig efter trampskador och det var ingen stor skillnad i avkastning mellan fröblandningar.
  Läs mer