• 2020-07-03
  svartvita kor som går på rad på väg till sommarbete
  Nyhetstjänsten tar sommaruppehåll
  Greppa Näringens nyhetstjänst tar sommaruppehåll. Vi kommer tillbaka med fler nyheter om lantbrukets miljö- och klimatfrågor tisdagen den 18 augusti 2020.
  Läs mer
 • 2020-07-03
  Beskrivande bildtext
  Lantbrukare är bra på att hålla avstånd
  Hela 98 procent av lantbrukarna lämnar en gödselfri zon mot sjöar och vattendrag och 96 procent respekterar fasta skyddsavstånd när de sprider växtskyddsmedel. Det visar ett tillsynsprojekt som genomförts av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
  Läs mer
 • 2020-07-03
  Beskrivande bildtext
  Rådgivningen om grovfoder och utfodring ökade
  I Verksamhetsberättelsen 2019 för Greppa Näringen kan du läsa om de viktigaste händelserna och aktiviteterna som vi arbetade med under det gångna året.
  Läs mer
 • 2020-06-30
  Så ser norska spannmålsodlare på miljöåtgärder
  Så ser norska spannmålsodlare på olika miljöåtgärder
  De flesta norska spannmålsodlare har erfarenhet av metoden att inte höstbearbeta jorden för att minska jorderosion under vintern. Däremot har bara 4 procent provat gräsremsor inne på åkern, enligt en enkät bland drygt 1 000 lantbrukare.
  Läs mer