Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Tillgänglighet för greppa.nu

Greppa Näringen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur greppa.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänlig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från greppa.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss genom att fylla i formuläret nedan.

Skicka in synpunkter och idéer

Kontakta oss på andra sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighetlänk till annan webbplats

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi har en äldre webblösning som under slutet av 2020/början av 2021 kommer att ersättas av en helt ny webbplats som fullt ut följer dessa riktlinjer.

Hur vi testat webbplatsen

Eftersom vi arbetar med att ta fram en ny tillgänglighetsanpassad webbplats har vi inte gjort någon testning av tillgängligheten på vår befintliga webbplats.


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp