Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för greppa.nu

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för greppa.nu och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att greppa.nu ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG. Vi har en äldre webblösning som under 2020 kommer att ersättas av en helt ny webbplats som fullt ut följer dessa riktlinjer. Detta projekt har blivit försenat och vi kommer först att kunna publicera den nya webbplatsen i slutet av 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2019-05-10

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp