Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Västmanlands län

Foto: Elisabeth Håkansson

Västmanlands län

Anslutning till Greppa Näringen är ett sätt att kunna bidra till minskad övergödning av vattendrag och sjöar i din närmiljö. I dagsläget är cirka 130 företag aktiva rådgivningsmedlemmar och tar del av den gårdsbaserade rådgivningen.

Inom länet uppnår en del sjöar och vattendrag inte god status enligt Vattendirektivet. I områden med en stor andel jordbruksmark beror detta ofta delvis på övergödning (höga fosforhalter).

Målgrupp för rådgivningen

Rådgivningen erbjuds främst företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 ha åkermark inom det nitratkänsliga området samt inom Sagåns och Svartåns avrinningsområden. Inom rådgivningen lägger vi stort fokus på djurföretag men även du som växtodlare är självklart välkommen som medlem.

Grundkurs

Länsstyrelsen i Västmanlands län kräver inte att du ska gå en grundkurs för att ta del av hela rådgivningsutbudet.

Sidan uppdaterades 2019-08-20 av Alexander Regnér

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-224 93 74

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp