Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa näringen i Västerbotten

Foto: Per-Göran Persson

Västerbottens län

Hösten 2014 startar Greppa näringen även i Västerbottens län län. Målen för Greppa näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat och lönsamhetsperspektiv.

I Västerbottens län prioriteras rådgivning till mjölkproducenter, men även andra djurgårdar är välkomna att anmäla intresse. Vi kommer också att göra rådgivningar i energikollen som ser över företagets energikonsumtion.

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.(OBS ej energikollen)

Målsättningen är att varje gård ska få cirka ett rådgivningsbesök per år inom Greppa Näringen i region norr. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I region norr kan du, förutom Startrådgivningöppnas i nytt fönster, till en början välja mellan:

Rådgivningen är kostnadsfri, utom energikollen som kostar 1 000 kronor. Greppa näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Den första rådgivningsomgången sker november 2014 till mars 2015. Rådgivare för vårt län upphandlas just nu. 

Välkommen med din intresseanmälan!
Har du frågor ring eller mejla Lars Ericson eller Sven Lingegard.

Läs artikeln om Greppa Näringen i Norrland.PDF

Hitta rådgivningsföretag

Din länsstyrelse

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp