Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Värmland

Foto: Anna Bjuréus

Värmlands län

Greppa Näringen har funnits i Värmlands län sedan 2011, och började i liten skala som utökats efter hand. Projektet erbjuder rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Vi erbjuder i första hand dig med mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark i vissa, utpekade, avrinningsområden att bli rådgivningsmedlem. Greppa Näringens klimat- och energirådgivning har du dock möjlighet att få oavsett var i länet gården ligger.

De avrinningsområden som idag ingår är:

  • Averstadåns avrinningsområde
  • Slöans/Tarmsälvens avrinningsområde
  • Ekholmssjöns/Kyrkebysjöns avrinningsområde
  • Glumman/Arnöfjordens avrinningsområde
  • Ölmans/Sorkans/Ölmevikens avrinningsområde
  • Alstersälvens avrinningsområde
  • Varnumsvikens och Lötälvens avrinningsområde
  • Tolerudsbäcken-Ävjan-Segerstad
  • Tolitaälven

Kartor över vattendragen hittar du på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.länk till annan webbplats

Grundkurs

Inom Greppa Näringen erbjuds även en uppskattad grundkurs (två dagar) regelbundet, som ett bra komplement till den enskilda rådgivningen. Även du som inte är rådgivningsmedlem är välkommen på kursen.

All rådgivning är kostnadsfri, utom i ”energikollen” där man får betala 1100 kronor för en energikartläggning.

Hitta information och kontaktuppgifter till de rådgivningsföretag som är verksamma i Värmland via Hitta rådgivningsföretag nedan:

Hitta rådgivningsföretag

Sidan uppdaterades 2020-02-13 av Alexander Regnér

Din länsstyrelse

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp