Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Uppsala län

Foto: Maja Pelve

Greppa Näringen i Uppsala län

Greppa Näringen har funnits i Uppsala län sedan år 2005. Projektet arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. I länet har vi idag 406 medlemmar varav 327 stycken är rådgivningsmedlemar.

Vem kan gå med?

Greppa Näringen riktar sig till alla lantbrukare i Uppsala län. Särskilt prioriterade för den individuella rådgivningen är lantbrukare med:

  • verksamhet i områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt vattendirektivet
  • mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark
  • verksamhet inom vattenskyddsområden
  • specialodlingar, exempelvis grönsaker.

Enskild rådgivning

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.

Målsättningen är att varje gård ska få sina inplanerade rådgivningar utförda under det kommande året. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I Uppsala kan du, förutom startrådgivning, välja mellan ett stort antal moduler. Läs gärna mer i vår broschyr nedan samt här på Greppa Näringens webbplats!

Rådgivningen är kostnadsfri, utom energikollen där lantbrukaren betalar 10% av rådgivningskostnaden.

Gruppaktiviteter

Utöver enskilda rådgivningar genomför vi även gruppaktiviteter så som fältvandringar och studiebesök/gårdsbesök. Håll dig uppdaterad via vår webbplats för att få veta mer om aktuella kurser mm!

För mer information, kontakta:  Asnaketch Woldetensaye, ansvarig för Greppa Näringen i Uppsala län, 010-223 33 74 asnaketch.woldetensaye@lansstyrelsen.se

Hitta rådgivningsföretag

Sidan uppdaterades 2020-02-13 av Alexander Regnér

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-223 33 74

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp