Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Stockholms län

Foto: Cecilia Norén

Stockholms län

Sedan 2005 finns Greppa Näringen i Stockholms län och i dagsläget är cirka 160 företag anslutna till projektet.

Greppa Näringen i Stockholms län vänder sig i första hand till lantbruk med mer än 25 djurenheter och/eller 50 ha åkermark.

Vid våtmarksrådgivning eller rådgivning till företag med specialodlingar (frilandsgrönsaker, växthusodlingar med mera) kan även mindre företag delta. Detta gäller även mindre jordbruksföretag i vattenskyddsområden eller andra särskilt prioriterade avrinningsområden (Fitunaån, Vitsån/Husbyån, Broströmmen/Malstaån/Lommaren).

Grundkurs

Grundkursen kan ha lite olika utformning men brukar innehålla både teoripass på sal och studiebesök i fält. För mer information om nästa kurstillfälle, kontakta Cecilia Norén på telefon 010-223 14 84.

Hitta rådgivningsföretag

Sidan uppdaterades 2020-02-13 av Alexander Regnér

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-223 15 16

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp