Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Södermanlands län

Foto: Monika Gustafsson

Södermanlands län

Med rådgivning från Greppa Näringen får du råd om praktiska förändringar som minskar miljöpåverkan från din gård. I dagsläget är cirka 300 företag aktiva rådgivningsmedlemmar i Södermanlands län  och tar del av den gårdsbaserade rådgivningen.

Den största delen av verksamheten består av enskild rådgivning enligt den gårdsanpassade plan som lantbrukare och rådgivare kommer överens om. Länsstyrelsen prioriterar även arbetet med grupprådgivning kring vattendrag. Utöver det så genomförs diverse fältvandringar.

Målgrupp för enskild rådgivning

Rådgivningen erbjuds främst företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 hektar åkermark. Stort fokus lägger vi på djurhållande företag, företag inom avrinningsområden som riskerar att inte nå god ekologisk status, och företag inom vattenskyddsområden.

Gruppaktiviteter

Vi genomför både kurser och fältvandringar kring de frågor som Greppa Näringen berör. Håll dig uppdaterad på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att veta vad som är på gång i Södermanland. 

Hitta rådgivningsföretag

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-223 43 84

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp