Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Resultat av rådgivningen

Inom Greppa Näringen har det genomförts ett stort antal växtnäringsbalanser, inte minst i Skåne. Huvuddelen finns samlade i en databas som kan användas för att utvärdera effekten på kväve-, fosfor- och kaliumbalanserna och koppla detta till olika faktorer.

En analys visar att konventionella skånska gårdar under en period på fem till sex år har minskat sitt kväveöverskott med i snitt tolv procent på växtodlingsgårdarna och nio procent på mjölkgårdarna. Rådgivningen har gjort skillnad!

I den senaste utvärderingen av balanser, genomförda till och med år 2013, finns runt 9 100 balanser från Skåne. Dessa kommer från cirka 2 800 olika gårdar, varav cirka 1 950 har gjort mer än en balans. På dessa gårdar med mer än en balans går det att studera förändringar under projektets gång, vilket har utnyttjats i utvärderingen.

Cirka 1 550 gårdar är konventionella och 100 stycken ekologiska vid båda tillfällena. En del gårdar, cirka 50 stycken, har bytt odlingssystem (40 från konventionellt till eko och 10 stycken från eko till konventionellt) och resten har inte tydligt angivet system vid båda växtnärings­balanserna.

Att ändra odlingssystem har naturligtvis stor betydelse med det är ett litet antal gårdar som gjort detta så vi presenterar inga siffror kring detta. Syftet med analysen är att se vad rådgivningen har för påverkan i befintliga system.

Inom den konventionella odlingen har vi så stort underlag för Skåne att materialet kan delas upp i sju olika regioner och presenteras för olika produktionsinriktningar, främst på växtodling och mjölk, men i vissa fall även svinproduktion. Variationen är stor mellan olika regioner. Detta beror främst på de olika områdenas karaktärer, inte minst beträffande djurtäthet.

Klicka på kartan nedan och se hur det har gått i din region.

Regioner inom Skåne

Greppa Näringens resultat i Skånes regioner Nordvästra Skåne Norra Skåne Östra Skåne Sydöstra Skåne Sydvästra Skåne Västra Skåne Mellersta Skåne


Ekologiskt

Antalet ekologiska gårdar tillåter inte en uppdelning i regioner och med tvekan uppdelning i produktionsgrenar. Vi redovisar resultatet för gårdarna som helhet och även lite siffror separat för växtodlingsgårdar och mjölkgårdar.


Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn. 010-224 13 07

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen fyll i blanketten och skicka den undertecknad till länsstyrelsen i Skåne.

Glöm inte att välja ut det rådgivningsföretag som du vill ska kontakta dig!

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp