Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Skåne

Foto: Mårten Svensson

Greppa Näringen i Skåne

Greppa Näringen är Sveriges enskilt största projekt för mat och miljö någonsin. Projektet har varit aktivt i Skåne sedan år 2000 och fortsätter med full fart.

Rådgivning

Utbudet av enskild rådgivning är fortsatt stort. Efter genomgång av vårt medlemsregister har vi beslutat att begränsa antalet rådgivningar som erbjuds till 15 rådgivningar per lantbrukare. Se mer under rubriken Gruppaktiviteter längre ner på sidan.

Denna genomgång ger oss nu stora möjligheter att välkomna nya medlemmar, passa på att anmäla dig omgående. Anmälningsblanketten hittar du till höger på sidan.

Förändringar på grund av årets torka

Årets torka har orsakat stora påfrestningar på svenskt lantbruk. Inom Greppa har det därför natio­nellt bestämts följande fram till den 30 juli 2019:

  • Nya medlemmar kan direkt vid anmälan börja med rådgiv­ning om kvävestrategier, grov­foderodling eller kontroll av foderstater och genomföra den vanliga startrådgivningen vid ett senare tillfälle.

  • Medlemmar som redan ti­digare fått del av dessa rådgivningar kan få dem upp­repade en gång utan att först göra den annars obligatoriska uppföljningsrådgivningen.

I Skåne har vi dessutom bestämt att fram till årsskiftet får alla medlem­mar, oavsett antalet rådgivningar man tidigare har fått, ta del av ovan­stående rådgivningar. Vårt skånska erbjudande omfattar även endags utfodringskontroll och betesstrate­gi. Kontakta din rådgivare och boka tid för ett besök.

Kontakta ditt rådgivningsföretag för mer information!

Hitta rådgivningsföretag

Gruppaktiviteter

Utbudet av gruppaktiviteter inom Greppa i Skåne är mera omfattande än tidigare, till dessa aktiviteter är alla lantbrukare i Skåne välkomna, oavsett gårdens storlek och produktionsinriktning.

Vi hoppas att medlemmar i Greppa Näringen som inte längre kan erbjudas enskild rådgivning i stället aktivt deltar i vårt utbud av grupp­aktiviteter. Vi hoppas att du finner dessa aktiviteter som en bra och spännande fortsättning och påbyggnad på den tidigare enskilda rådgivningen.

Gruppaktiviteterna annonseras och marknadsförs samlat här på Skånes regionala sida för Greppa Näringen. De annonseras också i god tid före genomförandet av de rådgivningsföretag som ansvarar för dem.

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-224 13 07

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen fyll i blanketten och skicka den undertecknad till länsstyrelsen i Skåne.

Glöm inte att välja ut det rådgivningsföretag som du vill ska kontakta dig!

Gödselmängder och lagrings kapacitet

Mallen kan användas vid ansökan om företagsstöd vid investeringar i djurstallar för att beräkna gödsellagrings kapacitet. Vid ansökan om enhetskostnad för djurstallar i Skåne är den obligatorisk.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp