Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Östergötlands län

Foto: Maria Källming

Kurser

2019

Gynna den biologiska mångfalden på din gård för högre skördar och minskat bekämpningsbehov

Lantbrukardag 2019
Tema: Mångfald på slätten
18 juni kl 09:30 – 14:30
Lindevad Säteri, Skänninge

Program:

  • Utnyttja dina ekologiska fokusarealer för fler pollinerare, nyttoinsekter och fåglar.
  • Så vårdar du fältfågel och småvilt i slättbygden.
  • Anläggning och skötsel av våtmarker för biologisk mångfald, uppsamling av växtnäring och bevattning.
  • Hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel och förebyggande växtskydd: Så arbetar man på Lindevad.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden både ovan och under mark.
  • Honungsbin och humlor, tillsammans för högre skörd.

Anna.S.Mat serverar lunch för 100 kr.

Anmälan: Senast den 10 juni via https://utbildning.jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Frågor? Hör av dig till Pia Martikainen 010-223 54 97 eller Maria Källming 010-233 55 11.

Välkommen!

Åhörarkopior från seminarium 12 februari 2018 i Linköping, Vreta Kluster: Ökad bördighet med smart management – växtföljder, jordbearbetning och etablering.

Föreläsare:

Sidan uppdaterades 2019-04-08 av Alexander Regnér

Kontakt

Tfn. 010-223 55 11

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Information

  • Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.
  • Eventuell förtäring serveras till självkostnadspris. Har du förslag på en gruppaktivitet som du vill att vi ska ordna så hör gärna av dig till oss på Länsstyrelsen.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp