Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Östergötlands län

Foto: Maria Källming

Östergötlands län

Som medlem i Greppa Näringen i Östergötland kan du få kvalificerade råd av rådgivare från tio olika företag och organisationer. Sedan Greppa Näringen startade i länet 2005 har drygt 1 000 lantbrukare och markägare utnyttjat den möjligheten. Hittills har vi gjort ca 3 500 gårdsbesök, till nytta för både lönsamhet och miljö.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är och vad den har för produktionsinriktning. Hör gärna av dig till oss om du har förslag på en gruppaktivitet som du tror skulle passa i Greppa Näringens koncept.

Vem kan få rådgivning?

Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpåverkan, samtidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. För att vi ska få största möjliga miljönytta av de resurser vi har till vårt förfogande prioriterar vi rådgivningen dit den bäst behövs. Allt för att få rätt åtgärd på rätt plats.

För all individuell rådgivning gäller att gården ska bruka mer än 50 hektar åker och/eller ha fler än 25 djurenheter.

  1. Växtnäringsrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan öka sin växtnärings­effektivitet och minska förlusterna av växtnäring till vattendragen prioriterar vi till områden med hög näringsbelastning. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, gödslingsplaner, markpackning, växtföljder, våtmarker, dränering och precisionsodling.

Prioriterade områden:

  • Vikbolandet (start 2015)
  • Söderköpingsåns avrinningområde (start 2016)
  • Söder om Roxen (start 2017)
  • Svartåns avrinningsområde (start 2018)
  • Norr om Roxen och runt Glan (start 2019)
  • Södra kusten (start 2020)

Se karta över prioriterade områdenPDF.

  1. Klimatrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan effektivisera sin produktion för att minska utsläppen av klimatgaser prioriterar vi till djurgårdar oavsett var de ligger i länet. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, grovfoderodling, stallgödselspridning, energi­effektivisering, byggplanering, stallmiljö, utfodring och betesstrategi.

Kontakt

Tfn 010-223 54 90

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp