Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Örebro län

Foto: Helena Högberg Åkerhielm

Greppa Näringen i Örebro län

Projektet Greppa Näringen kom till Örebro län år 2005. Allt fler lantbrukare väljer att bli medlemmar och ta del av både individuell rådgivning och gruppträffar.

Individuella rådgivningen riktas i första hand till lantbrukare som har mer än 50 hektar åkermark och/eller gårdar som har mer än 25 djurenheter inom nitratkänsligt område. I vissa fall kan även andra företag ansluta sig. Även lantbrukare verksamma inom avrinningsområden där vattnet inte uppnått god ekologisk status tillhör målgruppen.

Rådgivningen utförs av ett antal rådgivningsorganisationer. Om du är intresserad av att bli medlem kan du ta kontakt med någon av dessa direkt eller med Länsstyrelsen (se högerspalten).

Rådgivningen börjar med ett startbesök, där du tillsammans med rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och gör upp en rådgivningsplan.

När du har fått ett startbesök finns det ett antal så kallade rådgivningsmoduler att välja mellan. Du och rådgivaren gör tillsammans upp en plan för vad som passar dig och din verksamhet bäst.

Gruppaktiviteter

Utöver enskilda rådgivningar genomför vi även gruppaktiviteter så som fältvandringar och studiebesök/gårdsbesök. Aktiviteterna annonseras bland annat i kalendern på Länsstyrelsens webbplats.

Hitta rådgivningsföretag

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-224 84 28

Tfn 010-224 84 27

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp