Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Kalmar län

Foto: Nina H Nilsson

Greppa Näringen i Kalmar län

Som medlem i Greppa Näringen i Kalmar län får du kvalificerade råd av rådgivare från ett tiotal olika företag och organisationer. Cirka 800 företag i länet är medlemmar och sedan starten 2001 har det utförts ungefär 4 500 rådgivningar till nytta både för företagens lönsamhet och för miljön.

Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpåverkan sam­tidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. Syftet är att med hjälp av rådgivning öka medvetandet och kunskapen kring hur läckage av näringsämnen, växtskyddsmedel och klimatgaser uppstår och vilka åtgärder lantbrukaren själv kan göra för att minska dessa förluster.

Målet är att bidra till frivilliga åtgärder på företaget som ger både en förbättrad lönsamhet och minskade utsläpp.

Vem kan få rådgivning?

För att vi ska få största möjliga miljönytta av de resurser vi har till vårt förfogande prioriterar vi rådgivningen dit den bäst behövs. I stort sett all individuell rådgivning är kostnadsfri och utförs av konsulter som vi på Länsstyrelsen har tecknat avtal med. 

Individuell rådgivning

För all individuell rådgivning i Kalmar län gäller det att gården brukar minst 50 hektar jordbruksmark och/eller har fler än 25 djurenheter.

Du kan däremot ta del av våtmarksrådgivning oavsett storlek på din fastighet.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare och medlemmar är välkomna till Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett storlek och produktionsinriktning. Samtliga kurser finansieras av Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

Hör gärna av dig till oss om du har förslag på en gruppaktivitet som du tror skulle passa i Greppa Näringens koncept!

Introduktionskurs

I rådgivningsplanen ingår även en utbildningsdag kring jordbrukets påverkan på miljö och klimat som vi ger med jämna mellanrum för nytillkomna medlemmar. 

Sidan uppdaterades 2020-02-13 av Alexander Regnér

Din länsstyrelse

Kontakt

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp