Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Jämtland

Foto: Agneta Andersson

Jämtlands län

Målen för Greppa Näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv.

I Jämtlands län prioriterar vi rådgivning till mjölkproducenter och större köttproducenter.

Rådgivningen startar alltid med ett första besök där du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör ni också en växtnäringsbalans tillsammans.

Förhoppningen är att varje gård ska få ett rådgivningsbesök per år inom Greppa Näringen i region norr. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I region norr kan du, förutom startrådgivning, just nu välja mellan:

Anmäl dig till Greppa Näringen!

Rådgivningen är kostnadsfri förutom i energikollen där du själv betalar 10 procent av den faktiska kostnaden för rådgivningen, vilket brukar innebära en kostnad kring 1 000 kronor. Greppa Näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Har du frågor, kontakta:
Hanna Appelros, tfn 010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Är du redan medlem?

Tycker du att det är dags för ett nytt rådgivningsbesök? Gå in och ta en titt på Mina sidor för att se din rådgivningsplan. Du kan sedan hitta rådgivningsföretag och all den rådgivning vi erbjuder just nu via Hitta rådgivningsföretaglänk till annan webbplats – företag du själv även kan ta kontakt med direkt.

Via Mina sidor kan du också se dina gjorda växtnäringsbalanser göra nya egna växtnäringsbalanser.

Vi har något för alla!

Greppa Näringen erbjuder mer än bara rådgivning. Ibland bjuder vi in till gruppaktiviteter, som vi bland annat informerar om på den här sidan. Greppa Näringen erbjuder även olika beräkningsverktyg, och du har möjlighet att prenumerera på Greppa Näringens olika nyhetsbrev.

Du har väl inte missat filmen på Youtube som visar vad vi tillsammans i Sverige har åstadkommit inom Greppa näringen?länk till annan webbplats

Hitta rådgivningsföretag

Sidan uppdaterades 2020-04-28 av Alexander Regnér

Din länsstyrelse

Gruppträff

Kom gärna med önskemål om vilka gruppaktiviteter vi ska ordna. Kontakta Hanna Appelros. 

Kontakt

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp