Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Jordhälsan - hur kan vi göra den ännu bättre?

Träff på Stommens gård i Köinge med temat jordhälsa.Hanna Williams håller föredrag och visar under en rundvandring på marklivet i olika fält och grödor.

Plats: Stommens gård i Köinge

Dag: 15 september

Tid: 10.30-15.00

Info: Barbro Kindt 010-224 32 83, Martin Ivarsson 070-210 85 86

Länk till inbjudanPDF

Det är jorden vi lever av. Att jorden är vid god hälsa är helt avgörande för en god och uthållig produk-tion. Följ med ut i fält hos Martin Ivarsson på Stommen. Där ska vi studera vad man kan göra för att gynna livet i marken, och hur marklivet påverkas av olika grödor och olika jordar. På Stommen finns cirka 85 mjölkkor och produktionen har varit ekologisk i ett 20-tal år. Växtodlingen är huvudsakligen vall och spannmål, men på ägorna finns även grönsaksodling.

Hanna Williams, mark/växt-agronom med inriktning på markvetenskap och jordhälsa, börjar med ett föredrag och tar oss sedan med på en rundvandring där vi studerar mark-livet på olika fält och olika grödor. Hanna har i sitt examensarbete arbetat med att analy-sera jordhälsan på 20 skånska gårdar, och arbetar nu bland annat med att föreläsa och utbilda i ämnet. Kanske lyssnade du till Hanna på Berte gård i januari? Nu har du chan-sen att studera ämnet jordhälsa lite mer i praktiken. Vi avslutar dagen med att Martin visar betesförsöket med vårsådd höstråg och vallinsådd.

Vi bjuder på en enkel lunch!

Vägbeskrivning till Köingelänk till annan webbplats

Anmälan senast onsdag 9 septemberlänk till annan webbplats 

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-224 32 38

Tfn 010-224 32 83

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp