Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Greppa Näringen i Hallands län

Foto: Gudrun Edh

Hallands län

Greppa Näringen i Halland erbjuder många olika kostnadsfria
individuella rådgivningsmoduler. Rådgivningen startar alltid med ett första besök där du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan.

Förutom startråd kan det gälla växtnäring, växtskydd, IPM (integrerat växtskydd, handlar om hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel) markpackning, dränering, bördighet, precisionsodling, foderstater, grovfoder, betesrådgivning, byggnader, stallmiljö, energi, klimat och våtmarksrådgivning.

Bra för miljön och plånboken

Sedan starten år 2001 är drygt 5 300 individuella rådgivningar utförda i Halland och cirka 850 lantbrukare är aktiva inom Greppa Näringen. I dag kan du som lantbrukare välja på fler än 30 olika rådgivningsmoduler.

Greppa Näringen är ett sätt att med hjälp av rådgivning öka medvetandet och kunskapen kring hur läckage av näringsämnen, växtskyddsmedel och klimatgaser uppstår och vilka åtgärder lantbrukare själva kan kan göra för att minska dessa förluster. Målet är att du med bibehållen och förbättrad lönsamhet minskar utsläppen från din gård.

Vem kan delta i Greppa Näringen?

Greppa Näringen riktar sig framför allt till lantbrukare som brukar mer än 50 hektar åker eller har mer än 25 djurenheter, men också till dig som vill bygga en våtmark på en åker som avvattnar annan åkermark. Innan du kan ta del av rådgivningen i Greppa Näringen ska du fylla i en anmälan.

Anmäl dig till Greppa Näringen!

Här hittar du våra rådgivare

I Halland har vi många engagerade och kunniga rådgivare för Greppa Näringen. Ring en av våra rådgivare och ta chansen att få rådgivning.

  1. Broschyr med lista på Greppa Näringens rådgivare i HallandPDF
Hitta rådgivningsföretag

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn 010-224 32 38

Tfn 010-224 32 83

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp