Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Gotlands län

Sedan 2003 finns Greppa Näringen i Gotlands län och i dagsläget är knappt 400 företag med i projektet.

De företag som utför rådgivning inom Greppa Näringen på Gotland är:

  • Hushållningssällskapet Gotland - Växtnäring, markens bördighet, vallodling, klimat och växtskydd.
  • GrisKonsult - Foderrådgivning gris.
  • LRF Konsult - Växtnäring.
  • Länsstyrelsen i Gotlands län - Växtnäring, vallodling, våtmarker och växtskydd.
  • Växa Sverige MO sydost - Foderrådgivning nöt och lamm, växtnäring, vallodling, klimat, byggplanering och stallmiljö samt betesstrategi.

Din länsstyrelse

Kontakt

Tfn. 010-223 92 61

Ny medlem

Om du vill bli medlem i Greppa Näringen kontakta din Länsstyrelse för att se vad som finns tillgängligt i ditt län.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp