Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Så behandlar vi dina person­uppgifter

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Greppa Näringen behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och inom hela EU. Enligt dataskyddsförordningen måste vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med Greppa Näringen. Det ska göras när uppgifterna samlas in. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare.

Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och gör att dina personuppgifter får ett ännu starkare skydd. Syftet är att skydda människors rätt till skydd av sina person­uppgifter och skydd av privatlivet.

Det blir tryggare och säkrare för dig, helt enkelt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.

Så lagrar vi dina personuppgifter hos Greppa Näringen

I projektet Greppa Näringen ingår Jordbruksverket, LRF och länsstyrelsen med upphandlade rådgivningsföretag. Dina person­uppgifter samlar vi in i samband med rådgivning inom Greppa Näringen.

När du är rådgivningsmedlem i Greppa Näringen

Jordbruksverket använder dina personuppgifter för framställning av statistik och utvärdering av projektets resultat. Länsstyrelsen och rådgivningsföretagen använder dina uppgifter för administration och redovisning av rådgivningen.

Vi behöver alltså dessa uppgifter för att kunna dokumentera och följa upp varje enskild rådgivning. Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkiv­hantering.

När du är rådgivare i Greppa Näringen

De uppgifter om dig som finns registrerade används av projektets parter – Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF – för uppföljning av utförd rådgivning och kursdeltagande, till exempel i samband med upphandling och nöjdhetsundersökningar. De används även för att kontakta dig rörande rådgivning, kommande utbildningar och annan information som rör projektet Greppa Näringen.

Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkiv­hantering.

När du använder Greppa Näringens Mina sidor

Greppa Näringen behandlar de personuppgifter du lämnar när du använder någon av våra e-tjänster som ett led i vår administration. Information om detta får du första gången du loggar in på Greppa Näringens Mina sidor.

När du anmäler dig till kurs eller seminarium

För anmälan till kurser och seminarium inom Greppa Näringen använder vi alltid Jordbruksverkets anmälningssystem. När du anmäler dig till en kurs eller seminarium ingår du ett avtal med Jordbruksverket där du ger Jordbruksverket rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Uppgifterna använder vi för att kunna kontakta dig innan och efter kurs, och för att redovisa aktiviteter.

När du prenumererar på nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev ingår du ett avtal med Greppa Näringen där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna använder vi för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet.

Så får du reda på vilka uppgifter Greppa Näringen har om dig

Du kan när som helst kontakta Greppa Näringen för att få reda på vilka uppgifter projektet har lagrat om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av uppgifter som Greppa Näringen har.

Relaterade nyheter

Kontakt

Greppa Näringen

info@greppa.nu

0771-57 34 56

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp