Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Se resultatfilmen som visar vad Greppa Näringens rådgivning har åstadkommit genom åren.

Resultat

Inom Greppa Näringen sker uppföljning på flera olika sätt. Bland annat följs rådgivningen upp genom en miljömålsavstämning som görs efter att lantbrukaren har fått cirka sju rådgivningar. Där kan man se förändringar i överskott i växtnäringsbalanser samt att utlakningsberäkningar för kväve studeras. Dessutom görs intervjuer och enkäter med lantbrukare om förändringar i åtgärder och attityder..


Resultat i Greppa Näringen

Verksamhetsberättelser

Projektmål

Greppa Näringens mål är:

  • minskade utsläpp av klimatgaser
  • minskad övergödning
  • säker användning av växtskyddsmedel

Relaterade nyheter

Länkar

Projektsamarbeten

Greppa Näringen samarbetar med flera andra projekt, till exempel Säkert Växtskydd och Baltic Deal Bridge.

Besök sakertvaxtskydd.se

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp