Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

hand som drar över skördemoget korn

Foto: Janne Andersson

Projektet Greppa Näringen

Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet och återförda miljöskatter.

Landsbygdsprogrammet i sin tur finansieras av den svenska staten och EU:s Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under de senaste åren har runt 40 miljoner per år satsats på projektet, varav merparten använts för enskild rådgivning runt om i länen.

Det viktigaste arbetssättet för Greppa Näringen är att sprida kunskap genom enskild rådgivning. Cirka 60 000 gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan starten år 2001.

En viktig framgångsfaktor är att ha god uppföljning genom att rådgivare återkommer till lantbrukaren under flera år och följer upp de åtgärder som provas.

Med hjälp av olika nyckeltal får lantbrukaren en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön. På djurgårdar samverkar utfodrings- och växtodlingsrådgivare för att ta ett helhetsgrepp.

Projektmål

Greppa Näringens mål är:

  • minskade utsläpp av klimatgaser
  • minskad övergödning
  • säker användning av växtskyddsmedel

Relaterade nyheter

Länkar

Projektsamarbeten

Greppa Näringen samarbetar med flera andra projekt, till exempel Säkert Växtskydd och Baltic Deal Bridge.

Besök sakertvaxtskydd.se

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp