Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Thorbjörn Johnson, medlem i Greppa Näringen, sitter på huk framför sina kor i ladugården.

– Vinsten är att jag har kunnat utnyttja gödseln på en större areal. Jag har kastat bort näringsämnen tidigare. Nu kan jag dra nytta av näringen, säger Thorbjörn Johnson i Örebro län. Foto: Greppa Näringen

”Det blev lättare att hantera förändringarna”

På växtodlings- och mjölkgården Hidingsta Norrgården utanför Kumla har det skett många förändringar de senaste åren. Gården har utökats med fler kor och större areal samt skiftat från konventionell till ekologisk växtodling. Att ha bra koll på hur mycket näring som fodret och stallgödseln innehåller har underlättat förändrings­arbetet, anser Thorbjörn Johnson som driver gården.

Thorbjörn Johnson började 2001 som arrendator och övertog gården 2006. Sedan dess har det skett många förändringar och både areal och koantal har utökats, om- och tillbyggnader har gjorts. För några år sedan köpte han en granngård med ekologisk växtodling och beslutade sig för att lägga om hela växtodlingsarealen till ekologiskt.

Ville få koll på stallgödsel

Thorbjörn Johnson gick med i Greppa Näringen 2005 och fick då rådgivning om växtnäringsbalans.

– Jag var intresserad av att få koll på vilka tillgångar jag hade i form av stallgödsel och hur det såg ut på mitt företag.

Det handlade framför allt om att han ville få grepp om kväveleveransen från stallgödseln.

– Jag ville veta hur jag kunde använda stallgödseln bäst och om jag behövde komplettera med någonting, så att jag varken köpte för lite eller för mycket konstgödsel.

Lärde sig hantera gårdens kväveöverskott

Till att börja med visade det sig att kväveöverskottet på gården var ganska högt, men vid uppföljningsbesöket 2013 hade det sjunkit markant med närmare 90 kilo kväve per hektar.

– Vinsten är att jag har kunnat utnyttja gödseln på en större areal. Jag har kastat bort näringsämnen tidigare. Nu kan jag dra nytta av näringen.

Han uppskattar att foderodlingen sedan 2010 varit betydligt billigare än innan.

– Jag hade en stor del av näringen gratis. Den fanns redan på gården.

Rådgivning som greppar

Sedan dess har han även fått rådgivningar som fosforstrategi, energikollen och en serie foderrådgivningar där det framför allt handlat om foderbalans och kväveöverskott på gården.

– Jag har legat bra till och det har känts bra att få grepp om läget. Jag har fått ett tänkesätt där jag funderar på var kvävet finns och var det försvinner. Jag lyssnar och läser vad rådgivningen kommer fram till och vad jag kan göra för att behålla så mycket kväve som möjligt. Och nu blir det extra intressant när vi kör ekologiskt, tycker Thorbjörn Johnson. 

Förändringar lättare med kunskap

För egen del tycker han att förändringsarbetet på gården har under­lättats av Greppa Näringens rådgivning.

– Från det ena året till det andra kanske det inte gör så stor skillnad. Men eftersom jag haft med mig kunskapen från rådgivningen så har det varit lättare att hantera förändringarna.

– När jag utökat arealen har jag tänkt på att utnyttja stallgödseln. Jag ser hur jag ligger till och att jag kan fortsätta sprida gödseln på en större areal, vilket känns bra. Jag har tänkt till när jag byggt gödselbrunn så att den är tillräckligt stor för att kunna utnyttja kvävet på våren.

Helhetsgrepp viktigt att lyfta

I dag har han två brunnar som med god marginal rymmer kornas flyt­gödsel samt inköpt biogödsel. Generellt sett tycker han att rådgivningen från Greppa Näringen är viktig.

– Det behövs någon som håller lågan brinnande och hjälper lantbruket och rådgivarna att tänka på de här sakerna. 

Fakta Hidingsta Norrgården

Från början hade Thorbjörn Johnson 50 uppbundna kor och 50 hektar mark där han odlade vall och foder till korna, vilket har utökats till dagens lösdrift med 90 kor och konventionell mjölkproduktion samt 230 hektar med ekologisk växtodling.

Växtföljden är havre med insådd – treårig vall – höstraps – höstvete – åkerböna – vårvete. Marken gödslas med stallgödsel från gården samt inköpt flytgödsel.

Sidan uppdaterades 2020-01-17 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Relaterade länkar

Läs mer om hur det går till att bli medlem i Greppa Näringen.

Filmer

Se filmen om hur gårdens första besök "Startbesöket" går till.

Kontakt

Projektledare Greppa Näringen

Stina Olofsson

036-15 84 06

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp