Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Kontakt

Vi kan hjälpa dig med dina frågor som gäller Greppa Näringen.

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen

Stina Olofsson

Projektledare. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

stina.olofsson@jordbruksverket.se, 
036-15 84 06

Maria Fermvik

Maria Fermvik

Ekonomi- och databasansvarig, biträdande projektledare. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

maria.fermvik@jordbruksverket.se, 036-15 84 10

Cecilia Linge

Karin Hugosson

Vikarierande kommunikationsansvarig. Placerad på LRF, Stockholm.

karin.hugosson@lrf.se, 073-360 3307

Cecilia Linge

Alexander Regnér

Vikarierande webbredaktör. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

alexander.regner@jordbruksverket.se, 036-15 84 29

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Administratör. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

katarina.mattsson@jordbruksverket.se, 036-15 84 20

Pernilla Kvarmo

Pernilla Kvarmo

Utbildningsansvarig. Placerad på Jordbruksverket, Linköping.

pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se, 036-15 85 11


Emma Hjelm

Mullhalt och bördighetsfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

emma.hjelm@jordbruksverket.se,
036-15 84 21, 0729-73 38 08

Johan Malgeryd

Johan Malgeryd

Stallgödsel- och fosforfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Linköping.

johan.malgeryd@jordbruksverket.se, 036-15 85 12, 070-201 95 59

Lis Eriksson

Lis Eriksson

Klimat- och husdjursfrågor. Placerad på Jordbruksverket i Skara och Jönköping.

Lis.Eriksson@jordbruksverket.se,
036-15 61 33

Ulrika Listh

Ulrika Listh

Växtnäringsbalanser, stallgödsel. Placerad på Jordbruksverket, Uppsala.

ulrika.listh@jordbruksverket.se,
036-15 63 41

Cecilia Linge

Cecilia Linge

Beräkningsverktyget VERA. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

cecilia.linge@jordbruksverket.se,
036-15 52 82

Cecilia Linge

Caroline Sandberg

Klimat- och husdjursfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Jönköping.

caroline.sandberg@jordbruksverket.se, 036-15 60 32

Cecilia Linge

Emelie Andersson

Växtnäringsfrågor och våtmarker. Placerad på Jordbruksverket, Uppsala.

emelie.andersson@jordbruksverket.se
073 – 401 52 98

Cecilia Linge

Maria Stenberg

Klimat- och växtnäringsfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Skara.

maria.stenberg@jordbruksverket.se
036-15 81 16

Postadress

Brev: Box 12, 230 53 Alnarp

Paket: Elevenborgsvägen 4, 230 53 Alnarp

Sidan uppdaterades 2019-12-11 av Alexander Regnér

Projektmål

Greppa Näringens mål är:

  • minskade utsläpp av klimatgaser
  • minskad övergödning
  • säker användning av växtskyddsmedel

Relaterade nyheter

Länkar

Projektsamarbeten

Greppa Näringen samarbetar med flera andra projekt, till exempel Säkert Växtskydd och Baltic Deal Bridge.

Besök sakertvaxtskydd.se

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp