Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Kontakt

Vi kan hjälpa dig med dina frågor som gäller Greppa Näringen.

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen

Stina Olofsson

Projektledare. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

stina.olofsson@jordbruksverket.se, 
036-15 84 06

Cecilia Linge

Karin Hugosson

Kommunikationsansvarig. Placerad på LRF, Stockholm.

karin.hugosson@lrf.se, 073-360 3307

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Administratör. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

katarina.mattsson@jordbruksverket.se, 036-15 84 20

Cecilia Linge

Sofie Logardt

Webbredaktör. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

sofie.logardt@jordbruksverket.se, 070-243 36 44

Pernilla Kvarmo

Pernilla Kvarmo

Utbildningsansvarig. Placerad på Jordbruksverket, Linköping.

pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se, 036-15 85 11

Cecilia Linge

Maria Stenberg

Klimat- och växtnäringsfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Skara.

maria.stenberg@jordbruksverket.se
036-15 81 16


Emma Hjelm

Mullhalt och bördighetsfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

emma.hjelm@jordbruksverket.se,
036-15 84 21

Johan Malgeryd

Johan Malgeryd

Stallgödsel- och fosforfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Linköping.

johan.malgeryd@jordbruksverket.se, 036-15 85 12, 070-201 95 59

Lis Eriksson

Lis Eriksson

Klimat- och husdjursfrågor. Placerad på Jordbruksverket i Skara och Jönköping.

Lis.Eriksson@jordbruksverket.se,
036-15 61 33

Ulrika Listh

Ulrika Listh

Växtnäringsbalanser, stallgödsel. Placerad på Jordbruksverket, Uppsala.

ulrika.listh@jordbruksverket.se,
036-15 63 41

Cecilia Linge

Cecilia Linge

Beräkningsverktyget VERA. Placerad på Jordbruksverket, Alnarp.

cecilia.linge@jordbruksverket.se,
036-15 52 82

Cecilia Linge

Caroline Sandberg

Klimat- och husdjursfrågor. Placerad på Jordbruksverket, Jönköping.

caroline.sandberg@jordbruksverket.se, 036-15 60 32

Cecilia Linge

Emelie Andersson

Växtnäringsfrågor och våtmarker. Placerad på Jordbruksverket, Uppsala.

emelie.andersson@jordbruksverket.se
073 – 401 52 98

Postadress

Brev: Box 12, 230 53 Alnarp

Paket: Elevenborgsvägen 4, 230 53 Alnarp

Projektmål

Greppa Näringens mål är:

  • minskade utsläpp av klimatgaser
  • minskad övergödning
  • säker användning av växtskyddsmedel

Relaterade nyheter

Länkar

Projektsamarbeten

Greppa Näringen samarbetar med flera andra projekt, till exempel Säkert Växtskydd och Baltic Deal Bridge.

Besök sakertvaxtskydd.se

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp