Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

200;220|Ha rätt förhållande mellan foder och vatten!
I blandartanken bör förhållandet mellan vatten och foder vara minst 1:3. Då blir blandningstiden som kortast.

270;410|Ett läckage i tryckluftssystemet drar onödig energi. Ett hål
på 1 mm kan ge förluster på mer än 3 000 kWh/år. Håll inte heller systemtrycket högre än nödvändigt.

220;590|En frekvensstyrd foderpump sparar energi! En foderpump med frekvensstyrning anpassar varvtalet efter behovet av tryck och flöde, och på så sätt minskar onödig elförbrukning.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp