Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Beskrivande bildtext

Greppa Näringen erbjuder information och rådgivning som hjälper dig att planera. Foto: Mårten Svensson

Vattenrådgivning inom Greppa Näringen

I Greppa Näringens rådgivning om översyn av dränering får du som lantbrukare hjälp att gå igenom gårdens dränering tillsammans med en rådgivare.

- Ute i fält tittar lantbrukaren och jag tillsammans på hur exempelvis brunnar, täckdikningsögon och kantdiken kan underhållas för att förbättra nuvarande dränering. Vi tittar även på förutsättningarna för en nytäckdikning. En väl fungerande dränering gör gott för både miljön och ekonomin, säger Tobias Neselius, rådgivare på Hushållningssällskapet.

Utöver att vattenhushållningen är grundläggande för produktionen behöver man som lantbrukare också förstå vilken miljöhänsyn, rensning och annat underhåll som krävs enligt lagar om dränering, markavvattning och bevattning.

Bildbeskrivning

Dikesunderhåll kan ske med miljöhänsyn med hjälp av en klippskopa. Foto: Maria Fermvik.
Rådgivning

Vill du veta mer om Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning kring dränering och dikesrensning kan du läsa mer på vår hemsidalänk till annan webbplats. Vill du få ta del av den kostnadsfria rådgivningen ska du kontakta din länsstyrelse.

Praktiska råd

Med anledning av fjolårets torka släppte Greppa Näringen ett häfte med praktiska råd för hur du bör tänka kring bevattning. Läs mer i häftetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiecirklar om diken

Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Jordbruksverket har under våren startat studiecirklar om förvaltning och underhåll av diken för att höja kunskapen om jordbrukets vattenanläggningar och förvaltning av dessa. Är du intresserad så finner du information och anmälningsformulär på www.sv.se/vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller hör av dig till din lokala LRF-kontakt.

Sidan uppdaterades 2020-01-21 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp