Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Dräneringvatten från fält rinner ut i ett vattendrag.

Foto: Janne Linder

Kväveläckage kan förorena grundvatten

En del av det kväve som läcker från åkermarken hamnar i grundvattnet. Det har lett till att halterna av kväve i form av nitrat gradvis har stigit i många brunnar i Syd- och Mellansveriges jordbruksområden.

Förhöjda halter av nitrat kan skada hälsan om du hämtar dricksvatten från egen brunn. Särskilt utsatta för sådant brunnsvatten är spädbarn, som är känsliga för nitrat. Ämnet medför att blodets syreupptagning minskar. Nitrat kan dessutom omvandlas till cancerframkallande substanser i kroppen.

Det är i allmänhet grunda grävda brunnar i anslutning till åkermark som kan innehålla höga halter av nitrat. Har du inte analyserat ditt brunnsvatten så gör det.

Sidan uppdaterades 2019-03-27 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Relaterade länkar

Läs mer om arbetet mot övergödning av Östersjön.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp