Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Svartån i Västmanland, rinner genom jordbrukslandskap

Foto: Janne Linder

Fosfor orsakar övergödning av sjöar och vattendrag

Övergödning innebär att produktionen av alger och växter ökar. Grunda sjöar kan till slut växa igen, vilket är ett problem framför allt i slättbygder i de södra delarna av landet.

I sjöar och vattendrag är det nästan alltid näringsämnet fosfor som orsakar övergödning. Framför allt påverkas mindre sjöar. Jordbrukets åtgärder mot övergödning av sjöar och vattendrag handlar därför om att minska förlusterna av fosfor. Våtmarker, fosfordammar och skyddszoner är  effektiva sätt.  

Sjöar växer igen

De sjöar som är mest övergödda (hypertrofa) finns i södra Skåne, Mälardalen och, Östergötland. Att sjöarna växer igen är delvis en naturlig process som pågått sedan istiden, då sjöarna bildades. Men övergödningen har påskyndat processen.

Övergödningen i vattendrag följer i stort sett samma mönster som övergödningen i sjöar. Värst drabbade är vattendragen på de uppodlade slätterna i södra och mellersta Sverige.

Vattendragens status

Sjöar och vattendrag i Sverige har senaste åren  klassats  enligt ett system med fem kvalitetsklasser från hög till dålig status. Denna klassning görs av sjöar och vattendrag i alla EU:s 27 medlemsländer enligt det så kallade vattendirektivet. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som visar statusen för  Sveriges sjöar större än 100 hektar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Läs mer om vad det finns för stöd att söka till olika åtgärder mot fosforförluster:

Relaterade nyheter

Relaterade länkar

Läs mer om arbetet mot övergödning av Östersjön.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp